ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je e-Learning
e-Learning je pojem používaný pro elektronické vzdělávání, tedy vzdělávání s využitím IT a software. e-Learningové vzdělávání využívá různý multimediální obsah, jako jsou prezentace, texty, odkazy, video, animované sekvence, hlasové komentáře, sdílené pracovní plochy, vlastní poznámky, testy, atd.

e-Learning označuje elektronické vzdělávání, tedy vzdělávání s využitím informačních technologií. Pojem e-Learning má v praxi širší význam - označuje jako celkový koncept, tak vzdělávací služby, které jsou na tomto způsobu vzdělávání založeny tak i e-Learning software - tedy nástroje, které tento způsob vzdělávání podporují. Pro e-Learning je typické využití internetu a jeho možností ukládání, sdílení a přenosu obsahu.

E-Learning není jen pouhý e-learning software nebo pouhé vystavení studijních materiálů na internet, ale jedná se o organizovanou formu výuky (samostudia) dle stanoveného výukového plánu. e-Learningové vzdělávání využívá různý multimediální obsah, jako jsou prezentace, texty, odkazy, video, animované sekvence, hlasové komentáře, sdílené pracovní plochy, vlastní poznámky a celý kurz je obvykle zakončen testem.

e-Learningové nástroje obvykle umožňují tvorbu, aktualizaci, distribuci a vyhodnocení studijního obsahu (kurzů) a komunikaci mezi studenty a pedagogy a řízení celého procesu studie.

Jak využít e-Learning pro vzdělávání v praxi?

Především je důležité říci, že e-Learning se nehodí jakékoliv vzdělávání. Nemůže v žádném případě nahradit klasickou formu vzdělávání - spíše ji vhodně doplňuje, rozšiřuje a hodí se zejména jako forma samostudia pro vzdělávání a dovzdělávání zaměstnanců organizace, typicky pro produktová školení, zaškolování nových zaměstnanců, BOZP, školení řidičů, školení firemních procesů a procedur, jazykové kurzy, školení komunikace se zákazníky a další. Organizace často využívají e-Learning jako součásti vnitropodnikové počítačové síti (Intranet) nebo využívají portálů poskytovatelů e-Learningu na internetu. e-Learning se využívá jako vhodný doplněk prezenčního studia (umožňuje snadné procvičování) nebo pro úplné distanční studium. Je také skvělý jako doplněk pro dovzdělávání a opakování probraného obsahu.

Jaké jsou přínosy e-learningu pro organizace?

  • Snížení nákladů na vzdělávání (na straně studujícího i organizátora)
  • Rychlé vyškolení velkého počtu pracovníků
  • Nezávislost na lokalitě studujících (geografická nezávislost)
  • Udržování určitého stupně znalostí pro všechny studující
  • Hodnocení všech podle stejných pravidel
  • Okamžitá zpětná vazba

Jaké jsou bariéry využití e-learningu pro organizace?

  • Je nutné technické vybavení (e-Learning nástroj) - lze ale pronajmout formou služby
  • Příprava kurzu se vyplatí pro větší počet vzdělávaných pracovníků
  • Obtížnější využití pro složitá témata

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 22.11.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí