ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Důvěrné informace (Confidential Information)
Důvěrné informace (Confidential Information) jsou neveřejné informace, které obsahují citlivé a ceněné údaje a které firma chrání před neoprávněným přístupem, zveřejněním či prozrazením.

Důvěrné informace (anglicky Confidential Information) jsou neveřejné informace, které obsahují citlivé a ceněné údaje a které firma chrání před neoprávněným přístupem, zveřejněním či prozrazením. Důvěrné informace si každá firma chrání a sdílí je jen v nutných situacích, například s právním zástupcem nebo při důvěrném obchodním jednání. V takových případech si ale zavazuje druhou stranu k neprozrazení těchto informací. Podobně si zavazuje i své vlastní pracovníky, kteří mají k těmto údajům přístup.

Proč firmy chrání své důvěrné informace?

Důvěrné informace jsou nejvíce ceněnými informačními aktivy organizace. Jejich ztrátou nebo prozrazením může vzniknout velká finanční újma, ztráta obchodního postavení na trhu, v extrémní situaci může dojít i k ohrožení existence firmy jako takové.

Které informace se obvykle označují jako důvěrné?

Udržení se na špičce konkurenčního boje (Competitive edge) nutně znamená, že máte vysoce hodnotné informace, které konkurence nemá. Důvěrné informace jsou součástí vaší konkurenční výhody (obchodní informace), ale jsou jimi i další citlivé nebo osobní údaje.

 • Obchodní či marketingové plány či strategie
 • Strategické plány obecně
 • Ceníky, kalkulační vzorce
 • Technologické nebo pracovní postupy
 • Zdrojový počítačový kód
 • Informace s ochranou duševního vlastnictví (copyright, patenty, a podobně)
 • Metodiky, know-how
 • Osobní informace

Takové informace mohou mít jakoukoliv podobu - elektronickou, papírovou nebo mohou být jen v hlavách lidí.

Jakými způsoby lze důvěrné informace chránit?

Ochrana důvěrných informací musí být úplná, tedy zajištěna technologickými, organizačními i právními prostředky.

 • organizační prostředky - omezení přístupu k informacím a práce s nimi pouze na určitý okruh lidí
 • technické (technologické) způsoby - například řízení přístupu k informacím, šifrování přenosu i ukládání informací
 • právní prostředky - například pomocí ochrany duševního vlastnictví, pomocí smluv o mlčenlivosti a podobně

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 19.04.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená