ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Duševní vlastnictví (Intellectual Property - IP)
Duševní vlastnictví je například vynález, postup, umělecké dílo nebo počítačový program. Je to výsledek nějaké tvůrčí lidské činnosti ke kterému jsou uznána práva a je nějak uplatnitelný na trhu.

Duševní vlastnictví (anglicky Intellectual Property, zkratka IP) je například vynález, patent, postup, umělecké dílo nebo počítačový program. Je to výsledek nějaké tvůrčí lidské činnosti (lidského myšlení), který má nehmotnou povahu, jsou k němu uznána práva nakládání s ním a je uplatnitelný na trhu. Duševní vlastnictví má tedy nějak vyčíslitelnou hodnotu.

Co je považováno za duševní vlastnictví?

  • Literární, umělecká a jiná vědecká díla
  • Hudba a zvukové záznamy, umělecká vystoupení,
  • Vynálezy
  • Vědecké objevy
  • Postupy a metody
  • Průmyslové vzory (symboly, design)
  • Obchodní jména, obchodní známky a označení

Jak lze chránit duševní vlastnictví?

Duševní vlastnictví lze ve většině zemí zákonem ochránit a to pomocí:

  • Průmyslového vlastnictví (Industrial property), které zahrnuje
  • Autorská práva (Copyright), která mohou chránit díla literární, umělecká a jiná díla (např. počítačový program, software, databáze, produkty reklamy a multimédia.)

Ochrana je zajištěna jak na úrovni legislativy jednotlivých států a zemí, tak také sadou mezinárodních smluv. Průmyslové vlastnictví se řeší zápisem - registrací ochranné známky a to v každé zemi zvlášť. Autorská práva oproti tomu jsou autorovi díla udělována automaticky, aniž by byl nutný formální zápis. Porušení (tzv. infringement) se řeší obviněním a soudním sporem.

Firmy mají ale ještě další způsoby, jak své duševní vlastnictví mohou ochránit a to pomocí obchodního tajemství - například pomocí dohody o důvěrnosti údajů (NDA) nebo rychlým dodáním na trh (dříve než konkurence).

Kam se řadí duševní vlastnictví v majektu firmy?

Z hlediska majetku organizace se duševní vlastnictví řadí mezi majetek nehmotný.

Související pojmy a metody:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 26.11.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí