ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Du Pontova analýza (DuPont analysis)
Du Pontova analýza (DuPont analysis) je pojem, který označuje rozklad ukazatele ROA nebo ROE. Du Pont diagram je považován za základní pyramidovou strukturu, patří mezi pyramidové struktury poměrových ukazatelů.

Du Pontova analýza (DuPont analysis), obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje rozklad ukazatele ROA nebo ROE. Du Pont diagram je považován za základní pyramidovou strukturu, patří mezi pyramidové struktury poměrových ukazatelů.

Základní rovnice pro výpočet: 

ROA = ROS × Obrat aktiv, tj.

EBIT / Aktiva = EBIT / Tržby × Tržby / Aktiva

nebo

ROE = Čistý zisk / Tržby × Tržby / Aktiva × Aktiva / Vlastní kapitál

Příklad Du Pontova diagramu - rozklad ukazatele ROE:

DuPontova analýza

K čemu je Du Pontova analýza v praxi a jak se dá využít?

Slouží k odhalení základních činitelů efektivnosti, doplňuje ukazatele rentability.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 30.07.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí