ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Due Diligence
Due Diligence (DD) znamená jednak obvyklou péči v obchodním styku, a jednak, zejména v evropských zemích se termínem due diligence chápe hloubková prověrka podniku.

Due Diligence (DD) obvykle se nepřekládá, je pojem, který pochází z amerického práva a obchodní praxe při uzavírání obchodních smluv. Používá se ve dvou základních významech. Zejména v USA se pojmem Due Diligence označuje obvyklá péče v obchodním styku mezi dvěma podniky. Zejména v evropských zemích pojem Due Diligence označuje komplexní audit, tedy hloubkovou kontrolu či prověrku podniku. Due Diligence audit se provádí obvykle při prodeji podniku, akvizici, majoritním kapitálovém vstupu investora nebo poskytnutí úvěru a to z důvodů komplexního prověření jeho situace. Výsledek Due Diligence potvrzuje správnost všech faktů důležitých pro prodej a jistotu všem zúčastněným stranám. To platí i pro uzavírání obchodních smluv.

  • Finanční due diligence, někdy též účetní due diligence – cílem je eliminace rizik z nesprávně vedeného účetnictví nebo z finanční situace podniku, finanční due diligence znamená komplexní finanční analýzu podniku
  • Daňové due diligence – cílem je zjistit, zdali podnik splňuje všechny zákonné povinnosti a zjistit rizika způsobená případným nesprávným placením daní z příjmu či daně z přidané hodnoty 
  • Tržní due diligence - cílem je zjištění posouzení tržního potenciálu a postavení podniku na trhu
  • Právní due diligence – cílem je posouzení právních aspektů podniku, tedy správnost pracovně právních vztahů, všech obchodních a finančních vztahů včetně majetkoprávních vztahů  vlastníků podniku
  • Provozní due diligence - cílem je zjištění efektivnosti provozu podniku ve vztahu k podnikatelskému záměru a obchodním plánům. Investor posuzuje, zdali je podnik vůbec schopen  svých plánů dosáhnout
  • Technické  due diligence, někdy též technologické due diligence – cílem je zjistit stav technologií a technologický potenciál podniku
  • Personální due diligence -  cílem je zjištění potenciálu lidských zdrojů a celkově lidského kapitálu podniku
  • Manažerské due diligence - cílem je posoudit kvalitu managementu, někdy se označuje jako management assesment
  • Ekologická due diligence - cílem je prověření souladu doržování standardů v oblasti ochrany životního prostředí. Týká se především podniků, jejichž činnost má vliv na životní prostředí

Využití due diligence v praxi: Používá se pro hloubkové prověření podniku z důvodů zvýšení důvěryhodnosti a snížení rizik pro druhou stranu (investora, banku, obchodního partnera) v rámci určité obchodní transakce. Jedná se v podstatě o audit s jasným cílem. Podle typu a velikosti podniku, typu obchodní transakce se volí také typ a rozsah due diligence. 

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 30.07.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí