ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Dokumentární akreditiv (Documentary Credit)
Dokumentární akreditiv je označení pro platební instrument používaný zejména v zahraničním obchodě pro snížení rizik při platbách v zahraničí.

Dokumentární akreditiv (anglicky Documentary Credit) je označení pro platební instrument používaný zejména v zahraničním obchodě. Dokumentární akreditiv je písemný závazek banky zaplatit předem určenou úhradu za dodané zboží nebo služby, pokud budou splněny akreditivní podmínky stanovené kupujícím. Existuje více typů dokumentárních akreditivů.
Většina světově používaných akreditivů se řídí dle “Jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy”, které byly vytvořeny Mezinárodní obchodní komorou a jedná se o jeden z nejdůležitějších a nejlépe propracovaných platebních instrumentů.

K čemu se používá dokumentární akreditiv v praxi?

Dokumentární akreditiv se používá pro snížení rizik spojených se zahraničním obchodem a platbami do zahraničí. Představuje jistotu (záruku) pro prodávajícího, že mu bude za dodávku zaplaceno (záruku na sebe přebírá banka) - jedná se o neodvolatelný závazek, dává tedy jistotu oběma stranám. Podniky používají dokumentární akreditiv například při obchodování s neprověřenými obchodními partnery nebo v situacích, kdy prostě chtějí snížit svoje rizika. Další výhodou dokumentárního akreditivu je získání výhodnějších cenových podmínek.

Dokumentární akreditiv bývá používán také v tuzemském platebním styku.

Druhy dokumentárních akreditivů používaných v praxi:

  • Avizovaný akreditiv
  • Exportní (odběratelský, dodavatelský) akreditiv
  • Importní akreditiv
  • Potvrzený akreditiv
  • Převoditelný akreditiv
  • Revolvingový akreditiv
  • Stand-by akreditiv

Aktuální verze Jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy (prosinec 2012): Revize č. 600 (UCP 600).

Související pojmy a metody:

Související firma:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 06.03.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí