ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o pracovní činnosti je pojem z oblasti personalistiky a lidských zdrojů, který v České republice označuje dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Dohoda o pracovní činnosti je pojem z oblasti personalistiky a lidských zdrojů, který v České republice označuje dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.

Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně a odměnou za vykonanou práci je odměna z dohody.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Využití dohody o pracovní činnosti v praxi: Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. V určitých případech - například pokud jsou pracovní úkoly jsou příležitostné nebo časově omezené - je pro organizaci prakticky či ekonomicky výhodnější využít dohodu o pracovní činnosti (nebo dohodu o provedení práce).

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 16.08.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí