ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Dluhové financování (Debt financing)
Dluhové financování je financování pomocí cizího kapitálu, tedy formou půjček, dluhopisů či úvěrů. Alternativou k němu je financování pomocí vlastního kapitálu, tedy buď ze zisku firmy nebo s pomocí investorů.

Dluhové financování (anglicky Debt Financing) je financování pomocí cizího kapitálu, tedy například formou půjček, dluhopisů či úvěrů. To znamená, že si firma navýší svůj pracovní nebo investiční kapitál tím, že si od někoho půjčí. V důsledku toho se stává dlužníkem

Alternativou k němu je financování pomocí vlastního kapitálu, tedy buď ze zisku firmy nebo s pomocí vstupu investorů.

Částku z dluhového financování je třeba po dohodnuté době vrátit a za půjčení financí zaplatit věřiteli úrok. Firma tedy musí počítat se splácením - buď průběžným nebo jednorázovým na konci. Dluhové financování může být krátkodobé nebo dlouhodobé - podle charakteru

Na co se dluhové financování využívá?

Dluhové financování má širokou míru uplatnění - používá se na financování krátkodobých (měsíce) i dlouhodobých potřeb (roky). Finanční rozsah může být také různý - od jednotek tisíc až po stovky milionů nebo miliardy korun. Jeho obliba a intenzita využívání stoupá v období nízké úrokové sazby na trhu - financování je adekvátně tomu levné a tedy jeho použití je pro firmy výhodné. Pomocí dluhového financování se financují jak provozní potřeby (např. formou kontokorentního úvěru) nebo jím lze investovat investiční záměr.

Typicky se tak financují nákupy velkého majetku, jako jsou nemovitosti, stroje, zařízení, technologické celky a podobně. Finanční instituce v naprosté většině vyžadují ručení (obvykle nakoupeným majetkem) a tak je dluhové financování ve větším objemu nepoužitelné například pro vývoj software nebo jiné nehmotné výstupy.

Jaké existují formy splácení při dluhovém financování?

  • Provozní bankovní úvěr je nejčastější forma dluhového financování. Je vhodné pro firmy s historií, protože pro banky je klíčové posouzení úvěrových rizik a to posuzují zejména z historie - z finančních výkazů, případně z jiných podkladů
  • Investiční úvěr je používaný pro financování rozvoje firmy
  • Kontokorentní úvěr - je druh provozního úvěru, je ideální pro vykrývání výkyvů v cashflow (provozním kapitálu), patří mezi drahé způsoby financování, protože firma platí vysoké úroky
  • Operativní leasing je vlastně platba pronájmu - používá se zejména na financování automobilů, strojů a zařízení, které mají plánovanou životnost. Předmět financování se nestává vlastnictvím firmy.
  • Finanční Leasing (Dlouhodobý leasing) - po splacení se předmět financování stane majetkem (firma ho od leasingové společnosti koupí za zbytkovou cenu)
  • Factoring se používá na financování (odkup) zásob a pohledávek, aby firma mohla mít uvolněný svůj provozní kapitál. Podobně jako konktokorentní úvěr, patří mezi dražší způsoby financování
  • Forfaiting je používaný pro financování dlouhodobých pohledávek ve větších objemech
  • Dluhopisy dluhopisy jsou vydány firmou a rozprodány investorům, kteří je koupí a očekávají z nich výnos. Po určité době je firma koupí zpět.
  • Mezaninové financování kombinuje prvky půjček a kapitálového financování. Je vhodné k podpoře podniků v růstové fázi.
  • Hypotéka je relativně bezpečná forma půjčky. Používá se na financování nemovitostí a má dlouhodobou splatnost, typicky na dobu 10 až 15 let

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 21.11.2017

KomentářePro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit


Lidé, kteří to umí