ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Dluhopisy (Bonds)
Dluhopis je dluhový cenný papír, který vyjadřuje dlužnický závazek emitenta vůči majiteli cenného papíru.

Dluhopis (anglicky Bond nebo také Note) je dluhový cenný papír, který vyjadřuje dlužnický závazek emitenta vůči majiteli cenného papíru.

Dluhopisy dělíme dle doby splatnosti na:

  • Krátkodobé dluhopisy - se splatností kratší než 1 rok, jsou obchodovány na peněžním trhu. Patří sem:
    • Pokladniční poukázky
    • Komerční papíry
    • Depozitní certifikáty
  • Středně a dlouhodobé dluhopisy - se splatností delší než 1 rok, jsou obchodovány na kapitálovém trhu. Patří sem:

Jaké existují druhy a formy dluhopisů?

Oceňování dluhopisů vychází z principů čisté současné hodnoty.

K čemu slouží dluhopis v praxi?

Dluhopisy může firma využít k získání dodatečných finančních prostředků. Emise dluhopisů se dělá obvykle přes zprostředkovatele, který zajišťuje jejich prodej investorům. Emise dluhopisů proto neslouží pro krátkodobé nebo malé částky, typicky se emitují zhruba nad 25 mil Kč, obvykle to bývá nad 50 mil Kč a průměrná doba jsou 4 roky. Je to jeden ze způsobů, jak získat finanční prostředky.
Pro rychle rostoucí firmy, startupy se používá forma dluhopisů, která se nazývá konvertibilní dluhopis - u něj vzniká přednostní právo (opce) jej na konci období splatnosti vyměnit za akcie firmy - tendy zkonvertovat dluh do vlastního jmění.

Z pohledu investora jsou dluhopisy finanční investice, pokud chceme zhodnotit volné finanční prostředky. Je to relativně bezpečný typ investice.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související odvětví / sektor:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 10.02.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí