ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Dlouhodobý hmotný majetek (Tangible Assets)
Dlouhodobý hmotný majetek (Tagible Assets) je podskupina majetku, která má hmotný charakter, typicky budovy nebo pozemky. Dlouhodobý hmotný majetek slouží v organizaci dlouhou dobu a buď se postupně opotřebovává nebo u něj nedochází k znehodnocení.

Dlouhodobý hmotný majetek (anglicky Tangible Assets) je podskupina (majetku která má hmotný charakter. Dlouhodobý hmotný majetek slouží v organizaci dlouhou dobu a buď se postupně opotřebovává (budovy, stavby, stroje, výrobní zařízení, přístroje, inventář, dopravní prostředky) nebo u něj nedochází k znehodnocení (pozemky, umělecká díla, zlato).

Vedle dlouhodobého hmotného majetku ještě rozlišujeme dlouhodobý nehmotný majetek.

Jak se člení dlouhodobý hmotný majetek a co do něj patří?

  • movitý majetek (ten, který lze přemisťovat - například stroje, výrobní zařízení, dopravní prostředky, drahé přístroje
  • nemovitý majetek je takový majetek, který přemisťovat nelze - napříkla trvalé budovy, stavby, pozemky, pozemní infrastruktura

Jak pracuje firma s dlouhodobým majetkem v praxi?

Dlouhodobý majetek se nespotřebovává najednou, ale postupným opotřebováním přenáší svou hodnotu ve formě odpisů do hodnoty výrobků, resp. nákladů organizace. Odpisy tím přenášejí hodnotu málo likvidních aktiv do aktiv s vyšší likviditou.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 28.06.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí