ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Dlouhodobý finanční majetek (Long Term Investments)
Dlouhodobý finanční majetek je ta část majetku, který tvoří finanční podíly organizace v jiných subjektech.

Dlouhodobý finanční majetek (anglicky Long Term Investments, LTI) je část majetku (Aktiva (Assets)), který tvoří finanční podíly organizace v jiných subjektech. Jedná ze zpravidla o cenné papíry (akcie, dluhopisy) nebo různé finanční deriváty, které organizace nakoupila jako svoji dlouhodobou investici.

K čemu slouží dlouhodobý finanční majetek v praxi?

Organizace pomocí dlouhodobého finančního majetku zhodnocují svoje volné finanční prostředky, které v krátkodobém horizontu nepotřebují a mohou je tedy investovat v dlouhodobém horizontu (tzv. dlouhá likvidita). Z účetního hlediska se dlouhodobý finanční majetek účtuje vždy v souladu s účetními standardy a legislativou vašeho státu.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Česká republika)
Charakteristika dlouhodobého finančního majetku v českém prostředí

Mezi dlouhodobý finanční majetek se počítají:
Cenné papíry a podíly v podnicích s vlivem:
- rozhodujícím, účetní jednotka vlastní nad 40% z jejich celkového objemu
- podstatným, účetní jednotka vlastní 20 až 40% z jejich celkového objemu
Půjčky
- poskytnuté účetní jednotkou podnikům ve skupině
- ostatní půjčky s dobou splatnosti delší než 1 rok (vklad tichého společníka)
Realizovatelné cenné papíry a podíly - nejsou určeny k obchodování, ani nejsou cenným papírem drženým do splatnosti, nevyjadřují ani podstatný nebo rozhodující majetkový vliv
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti
Ostatní dlouhodobý finanční majetek (např. soubory movitých a nemovitých věcí pronajímaných jako celek v rámci smlouvy o nájmu podniku)
Oceňování dlouhodobého finančního majetku
Dlouhodobý fin. majetek oceňujeme zásadně pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny jsou náklady spojené s pořízením cenného papíru a podílu, např. poplatky burzám a makléřům, poplatky poradcům. Do pořizovací ceny nelze zahrnovat náklady spojené s dražbou cenných papírů a úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů.

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 23.06.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí