ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Distanční vzdělávání (Distance learning)
Distanční vzdělávání je forma studia založená na samostudiu při kterém student není v denním osobním kontaktu s vyučujícím, ale studuje samostatně, a většina výuky probíhá vzdáleně.

Distanční vzdělávání (anglicky Distance Learning nebo Distance Education) je forma studia založená na samostudiu při kterém student není v denním osobním kontaktu s vyučujícím ale studuje samostatně a většina výuky probíhá vzdáleně. Distanční studium probíhá za pomoci písemných studijních materiálů nebo elektronických materiálů (e-learning a pod). Student distančního studia je se svým učitelem (tutorem) průběžně v kontaktu.

Kde se distanční výuka využívá?

S distančním vzděláváním se potkáme ve školní výchově - na středních a nižších školách jen výjimečně - zejména až na vysokých školách a univerzitách. Ty nabízejí on-line nebo distanční kurzy jako doplněk ke klasickému prezenčnímu vzdělávání.

Distanční studium se ale mnohem více využívá ve vzdělávání dospělých, kteří mohou díky němu studovat zároveň se svým zaměstnáním a nemusí ho kvůli studiu přerušovat.

Některé distanční kurzy mohou být plnohodnotnou náhradou klasického presenční formy studia. Distanční systém je pak doplňován v nezbytném rozsahu prezenčními formami.

Jak distanční studium probíhá?

Distanční studium je založeno na samostudiu s využitím metodicky speciálně zpracovanými studijními materiály. Studium může ale nemusí být založeno čistě na využití on-line vzdělávacích materiálů, většinou se jedná o kombinaci on-line materiálů (e-learning, videa, zvukové nahrávky atd.) a klasických výukových materiálů (pracovní sešity, skripta, testy). Student si na začátku studia vyzvedne všechny informace a materiály potřebné k výuce. Důležité jsou instrukce tutora a požadavky na to, co má student odevzdat a jak bude probíhat zkoušení probraného studia. Rovněž musí dojít k předání informací o tom, jak budou probíhat konzultace s tutorem (telefonicky, videokonference, LMS software, webináře, osobní schůzky a podobně).

Jaké informace by měl student na začátku distančního studia dostat?

 • jakým způsobem probíhá konzultace s tutorem (osobně, přes internet, jak přesně)
 • kdy jsou konzultační hodiny
 • kdy jsou termíny zkoušek
 • jaký je termín ukončení studia, semestry a termín obdržení diplomu / certifikátu

Výuka tutora (např. přes internet) pak může probíhat ve večerních hodinách, o víkendech nebo během intenzivních soustředění (například intenzivní týden).

 • student může žádat další informace
 • podklady dostává poštou nebo elektronicky

Jaké jsou výhody distančního vzdělávání

 • umožňuje studium odkudkoliv, v době internetu třeba z druhé strany zeměkoule
 • umožňuje časově přijatelné studium pro pracující
 • umožňuje studentovi stanovit si vhodné tempo výuky
 • je srovnatelně levnější než prezenční vzdělávání (on-site, full time vzdělávání)

Jaké jsou nevýhody?

 • hlavní odpovědnost a soustředění na studium spočívá ve studujících (ne každý je schopen samostudia)
 • chybí osobní sociální interakce mezi studenty
 • není vhodné pro všechny obory

Související pojmy a metody:

Související firma:

 • Open University Business School

Související software:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 24.08.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená