ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Diskontinuita (Discontinuity)
Pojem diskontinuita zavedl do managementu Peter F. Drucker, když v roce 1968 vydal knihu „Věk diskontinuity“.

Pojem „diskontinuita“ má kořeny ve filozofii a v geologii. Filozoficky je míněna nespojitost či nesouvislost jako opak spojitosti či souvislosti. V geologii jde o nespojitost zemské kůry. Zemské desky se desky pohybují po tekutém jádře asi jako kry po vodě. Pokud do sebe desky narazí, dochází k zemětřesení.

Jestliže chápeme organizaci jako budovu na povrchu země a okolí organizace si představíme jako geologické podloží, pak následkem diskontinuity desek a jejich střetu může dojít k zemětřesení. To může ohrozit stabilitu budovy a poškodit ji nebo dokonce zcela zničit.

Termín diskontinuita do oboru managementu zavedl Peter F. Drucker, když v roce 1968 vydal knihu „Věk diskontinuity“.

Drucker říká, že kontinuita - ve smyslu spojitost, návaznost či nepřetržitost - ve společnosti i ekonomice skončila a nastává období zlomů, změn a nespojitosti. Trendy v podnikání i v životě společnosti se začnou rychle měnit a bude obtížné, ne-li nemožné je předvídat.

Drucker chápe diskontinuitu především jako „závažné změny v podstatě sociální a kulturní reality“.

V uvedené knize Drucker definuje čtyři faktory způsobující diskontinuitu:

  • Nové technologie - vznikají v důsledku prudkého rozvoje přírodních (zejména fyzika, chemie i biologie) i společenských věd (zejména psychologiesociologie)
  • Změny světové ekonomiky - ekonomika se posunula od národní a regionální úrovně na světovou úroveň
  • Nové uspořádání společnosti a politiky - vzniká nový pluralismus institucí - jak veřejných, tak soukromých i neziskových - a objevuje se důraz na sociální odpovědnost nejen firem, ale všech institucí a organizací
  • Klíčovým zdrojem se staly znalosti - vzniká společnost a ekonomika založená na znalostech, jako klíčovém zdroji ekonomického růstu i sociálního rozvoje, Drucker přichází s pojmem znalostní společnost (knowledge society) a znalostní pracovník (knowledge worker)  

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

  • Prognostika

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 31.12.2015

Komentáře

peter kewer před 7 měsíci

The inductive proximity sensor can be used to all kinds of sensor metallic targets only. The main components of the inductive proximity sensor are coil, oscillator, detector and the output circuit.
The coil generates the Nagano keiki Pressure sensor high frequency magnetic field in front of abs speed sensor the face. When the metallic target comes in this magnetic field it absorbs some of the energy. Hence the oscillator field is affected. This is detected by mazda 6 suction control valve . if the oscillation amplitude reaches a certain threshold value the output switches suction control valve .
The inductive proximity sensor works better with Speed Sensor ferromagnetic targets as they absorb more energy compare to non Ferromagnetic materials Pressure Sensor . Hence operating distance for sensor is more for Ferromagnetic targets.Suction Control Valve
NOX Sensor
Fuel pressure relief valve
Mass Air Flow Sensor

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:


Pro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit


Lidé, kteří to umí