ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Diskontované cash-flow DCF (Discounted Cash Flow)
DFC (Discounted cash flow) je metoda pro oceňování firem, projektů, startupů, nemovitostí nebo jiného majetku.

Diskontované cash-flow (anglicky Discounted cash flow zkratka DCF) je metoda pro oceňování firem, projektů, startupů, nemovitostí nebo jiného majetku. Jde o nejpoužívanější způsob odhadu hodnoty, který je založený na časové hodnotě peněz, tedy oceňování výnosů. V praxi se běžně používá jen zkratka DCF.

Jaký je princip metody DCF a jak se počítá?

Metoda vychází z předpokladu, že hodnota majetku je určena očekávaným užitkem z něj. V tomto případě je užitkem očekávaný tok peněz, tedy výnosy. Tyto budoucí peněžní toky očistí (diskont) aby bylo možné spočítat čistou současnou hodnotu. Diskont představuje vyjádření míry rizika podnikání oceňované firmy. Čím větší míra rizika je, jím větší je diskont.

DCF = CF1 / (1+r)^1 + CF2 / (1+r)^2 + CF3 / (1+r)^3 + … + CFn / (1+r)^n

kde CF j Cash flow r je diskont, WACC

Kde se používá metoda discounted cash flow v praxi?

Pro správný výsledek je kromě diskontu také důležitý správný odhad budoucích peněžních toků. Pokud není možné budoucí toky správně odhadnout, je obtížné metodu DCF správně použít. Její uplatnění je tedy velmi dobré ve všech oblastech podnikání, kde lze relativně dobře odhadnout budoucí vývoj výbosů a cashflow. Metoda je široce využívána především uvnitř velkých firem při finančním řízení nebo při investičním rozhodování, oceňování podniků, startupů, při fúzích a akvizicích a podobně.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 27.08.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí