ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Disaster Recovery
Disaster Recovery znamená obnovení po havárii. Může jít o obnovení provozu firmy, informačního systému, dat nebo infrastruktury.

Disaster Recovery znamená obnova po havárii. Je to (v ideálním případě) plánovaný postup, jak se vrátit do stavu před nějakou havárií. Tento pojem se hodně používá v IT. Je to jeden z klíčových procesů, který umožňuje nějaký informační systém nebo infrastrukturu vrátit do co nejvěrnějšího stavu před nějakou havárií. Ta může být způsobena lidskou chybou, útokem, virem (např. smazání důležitých dat), selháním hardware nebo software nebo nějakou živelnou katastrofou, jako je například požár nebo povodeň.

Proč je disaster recovery tak důležitá?

Ztráta určitých data či informací může mít pro většinu firem existenční důsledky. Stejně tak délka výpadku (nedostupnosti) přístupu k datům nebo k jiným službám může být naprosto zásadní. Proto se systémy a IT infrastruktura plánují tak, aby měly podle jejich důležitosti určitou míru dostupnosti. Proč podle důležitosti? Protože čím vyšší je dostupnost a čím vyšší je rychlost obnovy při případné havárii, tím více provoz takového systému stojí, tím je provoz dražší. Jako příklad lze uvést nejvyšší úroveň dostupnosti cloudových řešení (tzv. Tier-4), která znamená, že všechny hlavní systémy jsou v podstatě zdvojené. To v podstatě znamená dvojnásobné náklady jak na pořízení tak na provoz takového systému. To může být vysoká zátěž pro firmu, která si IT provozuje sama. V případě mnoha cloudových řešení je vysoká dostupnost již započtena v ceně licencí nebo předplatného.

Schopnost rychlé obnovy je tedy důležitá jak pro existenci tak pro zachování kontinuity podnikání nebo poskytování služeb (tzv. Business Continuity)

V čem spočívá podstata disaster recovery?

Měl by to být předem jasný plán - scénář, který povede k co nejrychlejší a nejvěrnější obnově a ověření správnosti celé obnovy. Scénářů je správně vždy více, podle situací které vedou ke katastrofě a podle rozsahu škod. Scénář pak pomáhá lépe koordinovat práce na obnově, minimálně rutinní práce, protože i přes pečlivě připravený scénář může katastrofa obsahovat nečekané kombinace a situace a proto i disaster recovery může vyžadovat improvizaci a zkušenosti.

Související pojmy a metody:

Související standardy:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 29.03.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí