ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Diferenční analýza (Gap analýza)
Diferenční analýza (Gap analýza) patří mezi metody rozhodování a řešení problémů, jedná se o jednoduchou metodiku, postup a je využitelná v situacích, kdy dochází k plánování nějaké strategie nebo změny.

Diferenční analýzu někdy též Gap analýza (anglicky Gap Analysis) je analýza zaměřená na zjištění nějakého nedostatku, mezery, nebo rozdílu mezi současným stavem a stavem požadovaným, stavem v jiné firmě, nebo například stavem nějaké dobré praxe. Diferenční analýzu navrhl Igor Ansoff.

Jaké jsou kroky gap analýzy?

Gap analýza se skládá z následujících kroků:

  • Popis stávajícího stavu
  • Stanovení cílů (popis cílového stavu)
  • Určení rozdílu (mezery) mezi stávajícím a cílovým stavem, seznam nedostatků nebo věcí k nápravě či zlepšení
  • Návrh variant dosažení cílového stavu (alternativní strategie)
  • Zhodnocení variant a výběr nevhodnější z nich
  • V případě potřeby se celý postup opakuje, dokud není dosaženo cílového stavu

Poznámka: V kognitivní psychologii se podobnému problému (řešení problémů) v 70. letech 20. století věnovali Allen Newell a Herbert A. Simon pod názvem analýza prostředek - cíl (means-end analysis).

Kde se v praxi používá gap analýza?

Tato analytická metoda či analytická technika patří mezi metody rozhodování a řešení problémů, jedná se o jednoduchou metodiku či  postup, který je využitelný v situacích, kdy dochází k plánování nějaké strategie nebo změny.

  • Tržní gap analýza, analýza tržních mezer - používá se pro zjištění mezer na trhu. Pomáhá tedy při volbě marketingové nebo obchodní strategie.
  • Bezpečnostní gap analýza se používá při zjištění nedostatků v bezpečnostních opatřeních, například v oblasti fyzické bezpečnosti, ochraně informací nebo osobních dat
  • Legislativní gap analýza odpovídá na to, zdali firma splňuje všechny zákonné požadavky - jejím výstupem je buď konstatování že je vše v pořádku nebo seznam nedostatků

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 26.11.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí