ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Dcery Španělska

Dcery-spanelska

Isabela a Ferdinand vládnou nově spojenému Španělsku a zdá se, že jejich odhodlání

vybudovat silný stát, o kterém vždy snili, je neotřesitelné. V posledních letech Isabeliny vlády Ferdinand očekává od svých dcer, že jeho ctižádosti napomohou, avšak manželka je rozpolcená mezi jeho velkolepými plány a láskou k dětem.

Postupem času začínají mít panovníci pocit, jako by na královském rodu leželo prokletí

– po nešťastném zásahu osudu v srdci rodiny postihuje dcery Španělska jedna tragedie za druhou. Infantka Isabela zůstává vdovou se zlomeným srdcem, Janu dohání manželovo záletnictví ke zničujícímu šílenství a Kateřina opouští oddanou rodinu, aby se stala Kateřinou Aragonskou, manželkou Jindřicha VIII. a anglickou královnou…