ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Datová schránka
Datová schránka slouží pro komunikaci v oblasti veřejné správy, jejím prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu.

Datová schránka je pojem, který je definován dle § 2 odst. 1) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů takto „Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci, provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob.”

Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra České republiky.

K čemu je datová schránka v praxi?

Datová schránka je pojem používaný v oblasti veřejné správy v České republice. Datová schránka slouží pro komunikaci v oblasti veřejné správy, jejím prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu. Úřady prostřednictvím datové schránky doručují své písemnosti příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám), stejně jako komunikují s jinými orgány veřejné správy. Veškerým úkonům, které jsou prostřednictvím elektronické datové schránky, resp. přepážky činěny, je přiznána ekvivalence k úkonům činěným písemně.

Související technologie a pojmy E-Governementu České republiky:

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 25.03.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí