ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Data
Data jsou získané a zachycené údaje popisující realitu. Jsou to fyzicky zaznamená fakta nebo výsledky pozorování reality, poznatky, informace, znalosti a vědomosti.

Data jsou získané a zachycené údaje popisující realitu. Jsou to fyzicky zaznamenané výsledky pozorování reality, fakta, poznatky nebo znalosti a vědomosti. Data existují a jsou uložena na různých mediích nebo nosičích (např. papír, elektronické médium nebo lidská mysl). Interpretací dat a jejich vztahů za pomoci znalostí vznikají informace.

K čemu jsou data a jak se dělí?

Data se využívají k výpočtům, analyzování, plánování. Data mohou být výstupem například senzorů, nebo jiných zařízení.

Jedno ze základních členění rozděluje data na: 

  • Kvantitativní data – číselné charakteristiky sledovaného jevu (např. cena, rozměry, váha…), někdy se používá pojem „tvrdá“ data
  • Kvalitativní data – nečíselné charakteristiky sledovaného jevu (např. spokojenost zákazníka), někdy se používá pojem „měkká“ data

V pojetí statistiky se data (resp. proměnné) dělí obvykle podle typu vztahů mezi hodnotami na: 

  • Nominální data – o dvou hodnotách nominální proměnné lze říci, zda jsou identické či odlišné (např. výrobce, model, typ…)
  • Ordinální data – jako nominální, navíc u dvou hodnot ordinální proměnné můžeme určit pořadí (např. míra spokojenosti zákazníka, hodnocení kvality výrobku…)
  • Kardinální data – číselné proměnné, tato skupina proměnných se dále dělí na:

    • Rozdílová (intervalová) – jako ordinální, navíc lze určit o kolik je jedna hodnota větší než druhá
    • Poměrová – jako rozdílová, navíc lze vypočítat kolikrát je jedna hodnota větší než druhá

Nominální a ordinální proměnné patří mezi kvalitativní data. Rozdílové a poměrové proměnné patří mezi kvantitativní data.

Jak data ukládáme?

Data se ukládají na nějaké paměťové médium a to vždy v konkrétním formátu, který umožňuje práci s nimi. Nestrukturovaná data jsou typicky uložena ve dokumentech, ale také ve formě multimédií, tedy obrázků, videa či zvuku. Strukturovaná data jsou typicky uložena v nějaké databázi.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

Související software:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 19.02.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí