ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Data
Data jsou získané a zachycené údaje popisující realitu. Jsou to fyzicky zaznamená fakta nebo výsledky pozorování reality, poznatky, informace, znalosti a vědomosti.

Data jsou získané a zachycené údaje popisující realitu. Jsou to fyzicky zaznamenané výsledky pozorování reality, fakta, poznatky nebo znalosti a vědomosti. Data existují a jsou uložena na různých mediích nebo nosičích (např. papír, elektronické médium nebo lidská mysl). Interpretací dat a jejich vztahů za pomoci znalostí vznikají informace.

K čemu jsou data a jak se dělí?

Data se využívají k výpočtům, analyzování, plánování. Data mohou být výstupem například senzorů, nebo jiných zařízení.

Jedno ze základních členění rozděluje data na: 

  • Kvantitativní data – číselné charakteristiky sledovaného jevu (např. cena, rozměry, váha…), někdy se používá pojem „tvrdá“ data
  • Kvalitativní data – nečíselné charakteristiky sledovaného jevu (např. spokojenost zákazníka), někdy se používá pojem „měkká“ data

V pojetí statistiky se data (resp. proměnné) dělí obvykle podle typu vztahů mezi hodnotami na: 

  • Nominální data – o dvou hodnotách nominální proměnné lze říci, zda jsou identické či odlišné (např. výrobce, model, typ…)
  • Ordinální data – jako nominální, navíc u dvou hodnot ordinální proměnné můžeme určit pořadí (např. míra spokojenosti zákazníka, hodnocení kvality výrobku…)
  • Kardinální data – číselné proměnné, tato skupina proměnných se dále dělí na:

    • Rozdílová (intervalová) – jako ordinální, navíc lze určit o kolik je jedna hodnota větší než druhá
    • Poměrová – jako rozdílová, navíc lze vypočítat kolikrát je jedna hodnota větší než druhá

Nominální a ordinální proměnné patří mezi kvalitativní data. Rozdílové a poměrové proměnné patří mezi kvantitativní data.

Jak data ukládáme?

Data se ukládají na nějaké paměťové médium a to vždy v konkrétním formátu, který umožňuje práci s nimi. Nestrukturovaná data jsou typicky uložena ve dokumentech, ale také ve formě multimédií, tedy obrázků, videa či zvuku. Strukturovaná data jsou typicky uložena v nějaké databázi.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

Související software:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 19.02.2018

Komentáře

peter kewer před 7 měsíci

The inductive proximity sensor can be used to all kinds of sensor metallic targets only. The main components of the inductive proximity sensor are coil, oscillator, detector and the output circuit.
The coil generates the Nagano keiki Pressure sensor high frequency magnetic field in front of abs speed sensor the face. When the metallic target comes in this magnetic field it absorbs some of the energy. Hence the oscillator field is affected. This is detected by mazda 6 suction control valve . if the oscillation amplitude reaches a certain threshold value the output switches suction control valve .
The inductive proximity sensor works better with Speed Sensor ferromagnetic targets as they absorb more energy compare to non Ferromagnetic materials Pressure Sensor . Hence operating distance for sensor is more for Ferromagnetic targets.Suction Control Valve
NOX Sensor
Fuel pressure relief valve
Mass Air Flow Sensor

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:


Pro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit


Lidé, kteří to umí