ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Data
Data jsou získané a zachycené údaje popisující realitu. Jsou to fyzicky zaznamená fakta nebo výsledky pozorování reality, poznatky, informace, znalosti a vědomosti.

Data jsou získané a zachycené údaje popisující realitu. Jsou to fyzicky zaznamenané výsledky pozorování reality, fakta, poznatky nebo znalosti a vědomosti. Data existují a jsou uložena na různých mediích nebo nosičích (např. papír, elektronické médium nebo lidská mysl). Interpretací dat a jejich vztahů za pomoci znalostí vznikají informace.

K čemu jsou data a jak se dělí?

Data se využívají k výpočtům, analyzování, plánování. Data mohou být výstupem například senzorů, nebo jiných zařízení.

Jedno ze základních členění rozděluje data na: 

  • Kvantitativní data – číselné charakteristiky sledovaného jevu (např. cena, rozměry, váha…), někdy se používá pojem „tvrdá“ data
  • Kvalitativní data – nečíselné charakteristiky sledovaného jevu (např. spokojenost zákazníka), někdy se používá pojem „měkká“ data

V pojetí statistiky se data (resp. proměnné) dělí obvykle podle typu vztahů mezi hodnotami na: 

  • Nominální data – o dvou hodnotách nominální proměnné lze říci, zda jsou identické či odlišné (např. výrobce, model, typ…)
  • Ordinální data – jako nominální, navíc u dvou hodnot ordinální proměnné můžeme určit pořadí (např. míra spokojenosti zákazníka, hodnocení kvality výrobku…)
  • Kardinální data – číselné proměnné, tato skupina proměnných se dále dělí na:

    • Rozdílová (intervalová) – jako ordinální, navíc lze určit o kolik je jedna hodnota větší než druhá
    • Poměrová – jako rozdílová, navíc lze vypočítat kolikrát je jedna hodnota větší než druhá

Nominální a ordinální proměnné patří mezi kvalitativní data. Rozdílové a poměrové proměnné patří mezi kvantitativní data.

Jak data ukládáme?

Data se ukládají na nějaké paměťové médium a to vždy v konkrétním formátu, který umožňuje práci s nimi. Nestrukturovaná data jsou typicky uložena ve dokumentech, ale také ve formě multimédií, tedy obrázků, videa či zvuku. Strukturovaná data jsou typicky uložena v nějaké databázi.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

Související software:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 19.02.2018

Komentáře

peter kewer před 11 měsíci

The inductive proximity sensor can be used to all kinds of sensor metallic targets only. The main components of the inductive proximity sensor are coil, oscillator, detector and the output circuit.
The coil generates the Nagano keiki Pressure sensor high frequency magnetic field in front of abs speed sensor the face. When the metallic target comes in this magnetic field it absorbs some of the energy. Hence the oscillator field is affected. This is detected by mazda 6 suction control valve . if the oscillation amplitude reaches a certain threshold value the output switches suction control valve .
The inductive proximity sensor works better with Speed Sensor ferromagnetic targets as they absorb more energy compare to non Ferromagnetic materials Pressure Sensor . Hence operating distance for sensor is more for Ferromagnetic targets.Suction Control Valve
NOX Sensor
Fuel pressure relief valve
Mass Air Flow Sensor

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
markony sophie před 3 měsíci

Data and information all are the important element now a days. Here you will get various data :mass of Electron is very important to know for them who have a strong attraction in science. It’s mandatory for a science student to know about the electron and its mass.

The scientists are also doing research more about electron and their characteristics for better information. So, we are going to share with you interesting information about the mass of an electron.

What is the Mass of Electron in kg/grams
ICT FOR MODERN WORLD

PROS CONS OF TECHNOLOGY

importance of ICT

ADVANTAGES OF ICT in education

mass of electron

The genuine test in changing over grams to teaspoons isn’t the issue of changing over metric estimations to conventional ones; it’s that grams measure weight and teaspoons measure volume.

how many cup in a pound

how many cup in a pound
how many grams is a teaspoon of sugar
how many cup in a pound

grams in a teaspoon of sugar
a teaspoon of sugar

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:


Pro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit


Lidé, kteří to umí