ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Daň z příjmu právnických osob (Corporate Tax)
Daň z příjmů právnických osob je daň, kterou jsou zdaňovány příjmy nebo zisk právnických osob (organizací nebo firem).

Daň z příjmů právnických osob (anglicky Corporate tax nebo company tax) je daň, kterou jsou zdaňovány příjmy právnických osob (organizací, firem). Patří mezi přímé daně. Zdanění právnických osob se liší v různých zemích či státech, většinou se vztahuje k podnikání v konkrétní zemi a je upraveno zákony příslušné země či státu.

Zdaňuje se buď zisk právnické osoby, výnosy z podnikání, nakládání s majetkem nebo je daň vypočetna na jiném základě. Někdy bývá paušální.
Ve většině zemí se daň z příjumu právnických osob vztahuje i na příjmy plynoucí z podnikání mimo území daného státu.

Ten kdo platí daň z příjmu právnických osob se označuje jako poplatník.

Zdaňovacím obdobím je obvykle kalendářní rok, hospodářský rok nebo účetní období (pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců).

Co znamená daň z příjmů právnických osob v praxi?

Pro zdanění organizací a firem je naprosto klíčová legislativa příslušné země či státu, kde je firma založena, respektive kde má sídlo svého podnikání. Ve většině zemí se týká všech podnikajících (a dalších výše zmiňovaných) subjektů, kteří jsou každoročně povinni podat daňové přiznání a zaplatit státu daň. Pro stát tvoří vybraná daň z příjmu právnických a fyzických osob značnou část příjmů státního rozpočtu.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 09.12.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí