ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Spotřební daň (Excise or Consumption Tax)
Spotřební daň je jedna z nepřímých daní, která slouží k regulaci určitých komodit na trhu nebo ke zvýšení příjmů státu, například daň z pohonných hmot, nebo daň z tabákových výrobků.

Spotřební daň (anglicky Excise Tax nebo Consumption Tax) je jedna z nepřímých daní, která slouží k regulaci určitých komodit na trhu nebo ke zvýšení příjmů státu, například je to daň z pohonných hmot, nebo daň z tabákových výrobků.

Daň je zaváděna aby snížila poptávku po škodlivém zboží (alkoholu a tabákových výrobcích) nebo zvýšila příjmy státu (minerální oleje, pohonné hmoty). Daň je aplikována pevnou sazbou na naturální jednotku daněného zboží.

Spotřebními daněmi jsou:

  • Daň z minerálních olejů
  • Daň z lihu
  • Daň z piva
  • Daň z vína a meziproduktů
  • Daň z tabákových výrobků

Správu daní vykonávají celní orgány.

Předmětem daně jsou vybrané výrobky (minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty a tabákové výrobky) na daňovém území Evropského společenství vyrobené nebo na daňové území Evropského společenství dovezené.

Poplatníkem daně je spotřebitel, protože daň platí jako součást zboží, které kupuje.

Plátcem daně je právnická nebo fyzická osoba, která vyrábí, dováží nebo vyváží výrobky podléhající spotřební dani.

Co znamená spotřební daň v praxi?

Pokud firma vyrábí některý z výrobků, které spadají do státem vymezeného seznamu, vzniká tím daňová povinnost odvádět spotřební daň. Spotřební daně zvyšují podnikům náklady, které pak musejí promítnout do cen své produkce.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 14.08.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí