ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je DACI Matice (DACI Responsibility Matrix)
DACI matice slouží k přiřazení a zobrazení odpovědností jednotlivých osob či pracovních míst při rozhodování.

DACI matice (anglicky DACI Matrix) slouží k přiřazení a zobrazení odpovědností jednotlivých osob či pracovních míst při rozhodování. Formou maticové struktury přiřazuje úrovně rozhodovací odpovědnosti jednotlivých zúčastněných. DACI je akronym počátečních písmen typů rolí.

Jak funguje DACI matice?

DACI matice je založena na přiřazení různých typů odpovědností při rozhodování k jednotlivým dílčím úkolům, činnostem nebo procesům formou maticové struktury, ve které jsou odpovědnosti zpravidla ve sloupcích a činnosti zpravidla v řádcích. V jejich průsečících jsou pak jednotlivé úrovně rozhodovací odpovědosti a to podle počátečních písmen typů rolí v procesu rozhodování.

  • D - Driver je osoba odpovědná za koordinaci všech aktivit potřebných k rozhodnutí, je to takový manažer, team-leader rozhodnutí
  • A - Approver je osoba, která rozhodnutí provádí
  • C - Contributor je osoba, která má na rozhodnutí vliv díky své znalosti nebo expertýze, je to poradce ne ten, kdo rozhodnutí provádí
  • I - Informed je osoba, která má být o rozhodnutí informována

K čemu a kde se používá DACI matice v praxi?

Slouží pro rozdělení a přiřazení odpovědností za rozhodování jednotlivým členům týmu běžném životě firmy nebo v projektech. Na rozdíl od RACI matice, ze které je odvozená se v praxi využívá v oblastech, kde je intenzivní rozhodování - tedy například ve vývoji nových produktů (Product Management), protože rozhodování je zde kritickým bodem v posouvání nového produktu vpřed a to v průběhu celého procesu vývoje.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 11.10.2020

Komentáře

Stanley Cantbeblank před 6 měsíci

Myslím, že se to bude líbit mnoha lidem
surron

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
Adam Kris před 3 měsíci

With your sharing in the post, I believe that many people will read and love the information you provide. Suika game

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
Emma Brown před 3 měsíci

I believe that with the information you share, it will bring a lot of value to the readers mapquest directions and I hope that they will absorb the good and useful things. slither io

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
Pasquale Feehery před 3 měsíci

I believe that with the information you share, it will bring a lot of value to the readers snaptik and I hope that they will absorb the good and useful things.

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
kalyl cie před 3 měsíci

A person who has knowledge or expertise that geometry dash influences decision making. It provides information and opinions, but has no direct responsibility for making decisions.

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
Mattias Dahlberg před 3 měsíci

I personally believe that dream about grey rat could be telling you to take more care of your health since rats in dreams represent filth. On the other hand, world war 3 dream meanings are seen as a negative omen.

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
laury friese před 2 měsíci

Use boosters wisely to pass those extra puzzles! Candy Crush

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
Vicki Giles před asi měsícem

RACI identifies who is responsible to complete specific tasks while DACI decides the course of action for a specific task or function. dinosaur game

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
Clara Lee před asi měsícem

While browsing the internet, I fortuitously stumbled onto this website and encountered highly captivating content. It is really captivating to peruse. I have a strong affinity with it. I appreciate your contribution of this valuable knowledge. capybara clicker

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
Ryan Robbie před 16 dny

I just want to give you a huge thumbs up for the great information you've added to this post. I will be back to your blog site soon for more mapquest driving directions

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
sweet candysp před 8 dny

spotle's goal is to produce as many words as you can in a set amount of time. You receive points for each word you form.

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
Camila Yost před 2 dny

Hi everyone, my name is Jalen, I have a hobby of learning and playing good new games. I recently played a game called Papa's freezeria which is a light game on the subject of cooking, suitable for all ages. It's a good and extremely attractive food discovery game.

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
Maud Maud před 2 dny

I believe that the information you share will bring a lot of value to readers and hope that they will learn something interesting and useful. driving directions

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:


Pro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit


Lidé, kteří to umí