ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je CZ-NACE
CZ-NACE je Klasifikace ekonomických činností zavedená Českým statistickým úřadem 1. ledna 2008, která nahradila Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ) a je v souladu s celoevropskou klasifikací NACE.

CZ-NACE je Klasifikace ekonomických činností zavedená Českým statistickým úřadem 1. ledna 2008, která nahradila Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ) a je v souladu s celoevropskou klasifikací NACE, konkrétně s její druhou revizí (NACE Rev. 2). CZ-NACE doplňuje celoevropskou NACE o celkem 160 národních položek (na páté úrovni) , tedy položek používaných jen v České republice. Do čtvrté úrovně je tedy CZ-NACE shodná s NACE Rev.2.

K čemu je CZ-NACE?

Klasifikace činností CZ-NACE se používá například při vydávání oprávnění k podnikání (např. živnostenské listy) a pro zařazení předmětů podnikání firem. Předmět podnikání tedy musí být zařazený je nějaké z kategorií CZ-NACE. Klasifikaci též používá Český statistický úřed, či Ministerstvo financí pro pro zpracování statistických dat a jejich srovnání mezi státy. Díky tomu lze činnosti porovnávat mezi jednotlivými evropskými státy, protože je její používání ve státech Evropské unie povinné.

Dalším příkladem, kde se můžeme setkat s klasifikací je EET, které rozděluje jednotlivé etapy zavádění právě dle přiřazení podnikání dle CZ-NACE.

Kde najdu, jaké CZ-NACE má konkrétní firma?

Pokud chcete najít, jaké obory činností má konkrétní firma, nejlepší způsob je podívat se do Registru ekonomických subjektů, který provozuje Český statistický úřad. (http://apl.czso.cz/irsw/)

Jaké je hlavní členění CZ-NACE?

Klasifikace CZ-NACE je několika stupni.

 • první úroveň se nazývá sekce a je značena písmenem (A-U)
 • druhá úroveň se nazývá oddíl a je značená dvoumístným číselným kódem
 • třetí úroveň se nazývá skupina a je značena trojmístným číselným kódem
 • čtvrtá úroveň se nazývá třída a je značena čtyřmístným číselným kódem
 • pátá úroveň se nazývá podtřída a je značena pětimístným číselným kódem (podtřídy), práve zde se liší CZ-NACE od evropeského standardu

Hlavní členění (na tzv první úrovni sekcí) je následující.

 • A Zemědělství, lesnictví, rybářství
 • B Těžba a dobývání
 • C Zpracovatelský průmysl
 • D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizace vzduchu
 • E Zásobování vodou; činnosti související s odpady a sanacemi
 • F Stavebnictví
 • G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
 • H Doprava a skladování
 • I Ubytování, stravování a pohostinství
 • J Informační a komunikační činnosti
 • K Peněžnictví a pojišťovnictví
 • L Činnosti v oblasti nemovitostí
 • M Profesní, vědecké a technické činnosti
 • N Administrativní a podpůrné činnosti
 • O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
 • P Vzdělávání
 • Q Zdravotní a sociální péče
 • R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
 • S Ostatní činnosti
 • T Činnosti domácností
 • U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

Podrobné členění najdete v příloze.

Související pojmy a metody:

Související instituce:

 • Český statistický úřad
předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 23.11.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená