ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Společenská odpovědnost firem (CSR - Corporate Social Responsibility)
Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility), používá se zkratka CSR, je pojem, který zahrnuje společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů.

Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility), používá se zkratka CSR, je pojem, který zahrnuje společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě a realizace veřejně prospěšných projektů.

CSR

Společensky odpovědné chování firem lze označit jako aktivity jdoucí nejen nad rámec zákonných, ale i etických, komerčních a společenských očekávání. CSR lze pojmenovat jako závazek firem přijímat taková rozhodnutí a realizovat takové postupy, které jsou žádoucí z hlediska hodnot a cílů naší společnosti. Společenská odpovědnost bývá označována za koncept, kdy firma dobrovolně přebírá spoluodpovědnost za blaho a udržitelný rozvoj moderní společnosti a současně očekává zachování konkurenceschopnosti a ziskovosti, přičemž se nejedná o dva protichůdné cíle. Dále jako dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají.

Charakteristickým rysem většiny definic je jejich univerzálnost, čímž povětšinou vymezují rámec a základní principy pro všechny typy podniků, bez ohledu na jejich předmět podnikání.

Využití společenské odpovědnost firem v praxi: Jedná se o koncept, jehož cílem je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí se stakeholders. Zasahuje zejména do etiky podnikání, pracovního a životního prostředí.

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 09.12.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí