ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Kdo je a co dělá CSO (Chief Security Officer)
CSO (Chief Security Officer), je označení pro manažera, který je odpovědný za fyzickou, informační i personální bezpečnost v organizaci.

CSO (Chief Security Officer), někdy též Security Manager, je označení pro manažera, který je odpovědný za fyzickou, informační i personální bezpečnost v organizaci. Používá se zkratka CSO (stejná jako pro obchodního ředitele). Označení Chief Security Officer vychází z americké angličtiny, používá se ale ve většině zemí. Alternativně lze v praxi narazit na označení stejné pozice výraz Security Director nebo security manažer. Pro řešení bezpečnosti na korporátní úrovni se používá označení Vice President nebo Ředitel korporátní bezpečnosti (Director of Corporate Security).

Úkolem CSO je odpovídat za řízení bezpečnosti provozu i její průběžné zlepšování, slaďování cílů bezpečnosti s cíli organizace a volba vhodných způsobů jejich zajištění. Jeho odpovědností je plánování rozvoje bezpečnosti, sledování trendů či provádění analýzy bezpečnosti, stanovení strategie a politiky bezpečnosti v organizaci.

Podobně jako u ostatních manažerů, je manažerským úkolem CSO plánovat, vést, organizovat, rozhodovat a kontrolovat lidi, procesy a informace v oblasti bezpečnosti. CSO může delegovat část svých pravomocí a odpovědností na další vrcholové manažery či manažery nižších úrovní. Pro CSO platí, že stejně jako jakýkoliv jiný manažer musí splňovat odpovídající úroveň manažerských dovedností a může vystupovat ve více manažerských rolích.

Související profese:

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 03.08.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená