ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Kdo je a co dělá CSO (Chief Sales Officer)
CSO (Chief Sales Officer), používá se zkratka CSO a znamená obchodní ředitel. Zkratka není tak běžně používaná jako zkratky CEO, COO nebo CIO. Používá se také označení Sales director.

CSO (Chief Sales Officer), používá se zkratka CSO a znamená obchodní ředitel. Zkratka není tak běžně používaná jako zkratky CEO, COO nebo CIO. Používá se také označení Sales director .

CSO patří mezi nejvýše postavené manažery v organizaci, je to člověk odpovědný za oblast marketingu a obchodu. Úkolem obchodního ředitele je odpovídat za marketing, řízení vztahů se zákazníky, za prodej výrobků nebo služeb, za  rozvoj zaměstnanců a za slaďování cílů organizace s potřebami zákazníků. Jeho hlavní odpovědností je prodej výrobků a služeb, dále pak  plánování prodeje výrobků a služeb. Obchodní ředitel společně s CEO stanovuje produktovou strategii, produktové portfolio, vyvažuje potřeby  organizace a jejích zákazníků, rozhoduje o stanovení optimálních prodejních kanálů a udržuje rovněž strategické vztahy s klíčovými zákazníky.

V některých podnicích je výše popsaná role rozdělena na obchodního ředitele (zodpovědný pouze za prodej a obchod) a marketingového ředitele (zodpovědného za propagaci a marketing).

Podobně jako u ostatních manažerů, je manažerským úkolem obchodního ředitele plánovat, vést, organizovat, rozhodovat a kontrolovat lidi, procesy a informace v oblasti lidských zdrojů. Obchodní ředitel může delegovat část svých pravomocí a odpovědností na další vrcholové manažery, manažery nižších úrovní nebo jednotlivé obchodníky.

Spolu s obchodním ředitelem tvoří vrcholový management zpravidla:

Pro obchodního ředitele platí, že stejně jako jakýkoliv jiný manažer musí splňovat odpovídající úroveň manažerských dovedností a může vystupovat ve více manažerských rolích.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 17.11.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená