ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Cash flow výnosnost hrubých aktiv (CROGA - Cash Return on Gross Assets)
Cash flow výnosnost hrubých aktiv (Cash Return on Gross Assets), zkratka CROGA, je finanční ukazatel, který označuje podíl provozního cash flow po zdanění (tedy součtu čistého provozního zisku a odpisů) a hrubých aktiv (aktiv v pořizovacích cenách).

Cash flow výnosnost hrubých aktiv (anglicky Cash Return on Gross Assets), obvykle se používá zkratka CROGA, je finanční ukazatel, který označuje podíl provozního cash flow po zdanění (tedy součtu čistého provozního zisku a odpisů) a hrubých aktiv (aktiv v pořizovacích cenách). Namísto účetního zisku pracuje ukazatel s provozním cash flow, zároveň díky použití hrubých aktiv je odstraněna nepřesnost vznikající při použití účetních zůstatkových cen.

Výpočet: 

CROGA = OATCF / GA

kde:

  • CROGA - cash flow výnosnost hrubých aktiv
  • OATCF - provozní cash flow po zdanění (čistý provozní zisk + odpisy)
  • GA - hrubá aktiva (suma dlouhodobého majetku v aktuálních pořizovacích cenách) a pracovního kapitálu

Výsledná hodnota ukazatele CROGA se porovnává s požadovanou výnosností kapitálu, kterou reprezentují WACC. Pokud CROGA > WACC, pak výkonnost daného podniku převýšila očekávání vlastníků.

Ukazatel patří mezi hodnotová kritéria měření výkonnosti podniku.

K čemu se používá v praxi CROGA?

Pomocí tohoto ukazatele se hodnotí výkonnost podniku s očekáváním vlastníků.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 07.11.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí