ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Corporate Governance
Corporate Governance (někdy zkráceně Governance) je pojem pro aktivity reprezentující vůli vlastníků organizace případně dalších zájmových skupin (stakeholders).

Corporate Governance (někdy zkráceně Governance) je pojem pro aktivity reprezentující vůli vlastníků organizace případně dalších zájmových skupin (stakeholders). Pojem se nepřekládá, používá se originální anglický výraz Corporate Governance.

Principy governance umožňují seniornímu vedení firmy (na úrovni CxO) řídit a mít pod kontrolou celou organizaci a to kombinací informací a využití hierarchické manažerské úrovně.

Jak vypadá Corporate Governance v praxi?

Corporate Governance se v praxi odehrává pomocí souboru pravidel (policies), strategických cílů organizace, nastavení odpovědností managementu a procesů organizace. Týká se především velkých obchodních společností se složitou vlastnickou strukturou, kde bývá těžší přenos vůle vlastníka směrem do chodu organizace. Corporate Governance je vykonáváno přímo vlastníky organizace nebo jejich zástupci (tzv. governing body) - např. statutárními orgány, představenstvem akciové společnosti, board of directors atd.

Na rozdíl od managementu organizace, který by měl mít těžiště v operativním řízení, je governance zaměřena jednoznačně na strategické řízení, tedy na strategické a dlouhodobé celoorganizační cíle. Dobře prováděné corporate governance zvyšuje míru ochrany investic vlastníků, plnění strategických cílů organizace, plnění právních povinností, snižuje celou řadu rizik vůči vlastníkům. Dobře vykonávané corporate governance rovněž zajišťuje, že se nezačnou “otevírat nůžky” mezi názory vlastníků a managementu organizace.

Governance nezbytně vyžaduje fungující kontrolní mechanismy, které zajistí naplňování strategie a cílů organizace a také kompletní, přesné a úplné manažerské informace pro dobré rozhodování. K tomu využívá přístupů do manažerských informačních systémů, GRC systémů, konsolidované výsledky hospodaření z ekonomických systémů a podobně.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

Související software:

  • Software pro řízení rizik, governance a shody (Governance, Risk & Compliance Software - GRC)
předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 04.02.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí