ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta elektrotechnická

Dle zaměření hlavní výzkumné a vývojové činnosti je Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni rozdělena do pěti kateder.
Katedry nabízejí své odborné práce a služby včetně technického vybavení pro partnery z průmyslu jak z České republiky tak ze zahraničí. Za dobu své existence se může Fakulta elektrotechnická prezentovat mnoha úspěšně vyřešenými úkoly z teoretické i aplikační oblasti.
Web firmy:
Typ:
Škola / Univerzita
Odvětví:
Vzdělávání dětí a mládeže
Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta elektrotechnická
Univerzitní 26, 306 14 Plzeň
Česká republika
Aktuálně