ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně je v Ústeckém regionu jedinou veřejnou fakultou se zaměřením na ekonomická a sociální studia. Byla zřízena v roce 1991 a jejím hlavním posláním je příprava kvalifikovaných odborníků pro státní i soukromou sféru v rámci těchto studijních programů: Ekonomika a management (bakalářský i navazující magisterský typ studia), Hospodářská politika a správa (bakalářský i navazující magisterský typ studia) a Sociální politika a sociální práce (bakalářský typ studia). Bakalářské studium je realizováno v prezenční i v kombinované formě a navazující magisterské studium (zakončené titulem Ing.) prozatím pouze ve formě prezenční.
Typ:
Škola / Univerzita
Odvětví:
Vzdělávání dětí a mládeže
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická
Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem 400 96
Česká republika
Aktuálně