ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta pedagogická

Fakulta pedagogická je součástí Západočeské univerzity v Plzni.
Zabezpečuje bakalářské, magisterské, navazující magisterské a doktorské studijní programy různého typu, především však programy vedoucí k získání učitelské kvalifikace.
Rozvíjí široké spektrum programů v rámci celoživotního vzdělávání, zejména programů zaměřených na další vzdělávání učitelů.
Připravuje mladé lidi pro výkon povolání a zaměřuje se na jejich pozitivní orientaci k trhu práce a k životu ve společnosti.
Prohlubuje spolupráci s praxí a absolventy fakulty.
Podporuje výzkumnou a vývojovou činnost.
Orientuje studenty a učitele na mezinárodní spolupráci, a to zejména v rámci EU.
Realizuje vzdělávací, vědeckou a další spolupráci v rámci ZČU i s ostatními subjekty v ČR i v zahraničí.
Web firmy:
Typ:
Škola / Univerzita
Odvětví:
Vzdělávání dětí a mládeže
Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta pedagogická
Klatovská třída 1736/51, 30100 Plzeň, Jižní Předměstí
Česká republika
Aktuálně