ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická fakulta

Provozně ekonomická fakulta poskytuje ucelené univerzitní vzdělání, organizuje doktorské studium a různé formy celoživotního vzdělávání občanů, koná habilitační řízení a řízení k jmenování profesorů. Studium na fakultě je v souladu se zásadami Boloňské konference představitelů univerzit a vysokých škol EU z června 1999 rozděleno do tří stupňů.
Typ:
Škola / Univerzita
Odvětví:
Vzdělávání dětí a mládeže
Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická fakulta
Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol
Česká republika
Aktuálně