Kontakty společnosti

PhDr. Blanka Bendlová, MBA - jednatelka společnosti, konzultant
tel.: +420 777 124 643, bendlova@bhconsult.cz
Bc. Pavel Hájek, jednatel společnosti, konzultant
tel.: +420 725 741 338, hajek@bhconsult.cz