ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) je rámec zpracovaný Radou Evropy s cílem standardizovat úrovně jazykových zkoušek, certifikátů a výuky jazyků v různých zemích a regionech. Je široce používán nejen v zemích Evropy a všechny významné jazykové zkoušky a certifikáty jsou na CEFR mapovány. CEFR má 6 základních úrovní znalostí jazyka - A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR, někdy též pouze CEF) je rámec zpracovaný Radou Evropy (Council of Europe) s cílem standardizovat úrovně jazykových zkoušek, certifikátů a výuky jazyků v různých zemích a regionech. Je široce používán nejen v zemích Evropy a všechny významné jazykové zkoušky a certifikáty jsou na CEFR mapovány .

CEFR má dohromady šest základních úrovní znalostí jazyka:

  • A1 - Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia. Umí vyplňovat krátké formuláře dotazující se na jejich osobu.
  • A2 - Studenti této úrovně rozumí mluvenému slovu týkajícímu se někoho a jeho okolí či nakupování a práce. Mohou číst jednoduché texty a orientují se v např. v jídelních lístcích. Jsou schopni jednoduše konverzovat a sdělovat informace o své osobě a užít částečně minulého času. Jsou též schopni jednoduchého popisu. Umí psát jednoduché dopisy o své osobě.
  • B1 - Studenti této úrovně rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí. Rozumí textům obsahujícím pocity, události při použití základních komunikačních slovíček. Dorozumí se v běžných životních situacích a mohou volně diskutovat o tématech, která jsou jim známá. Mohou vyprávět a líčit své touhy; mohou psát texty z oblasti svých zájmů či dopisy s použitím podmiňovacího způsobu.
  • B2 - Rozumí většinou mluvenému slovu zabývajícímu se běžnými problémy (televize, film). Obdobné je to i při čtení textů. Mohou též číst prózu psanou aktuálním jazykem. Jsou schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti a dokážou vyjádřit svůj pohled a výhody či nevýhody daného problému. Dokážou napsat podrobný text ze své oblasti a podchytit v něm jasně jeho význam.
  • C1 - Rozumí i nestrukturovanému projevu. Orientují se v pořadech rádia a televize. Rozumí a vciťují se do literárních textů, rozumí odborným textům. Flexibilně komunikují a vyjadřují své myšlenky jasně a bez obtíží. Jsou schopni jasně a podrobně hovořit o všech možných tématech. V psaném textu dokážou volit vhodný směr pro čtenáře.
  • C2 - Po krátkém přizpůsobení rozumí bez obtíží rodilým mluvčím hovořícím o jakémkoliv tématu. Jsou schopni číst složité texty i literární díla a pojednání s abstraktním zabarvením. Při konverzaci vyjadřují jemné významové odstíny, používají idiomatické vazby. Pokud něco nedokáží vyjádřit, bez problémů to obchází jinou formulací, bez narušení hovoru. Umí popisovat odborné texty apod.

Využití CEFR v praxi: Na úrovně CEFR je možné namapovat všechny významné jazykové certifikáty a v celé řadě organizací a států je CEFR srozumitelným a jednotným vyjádřením úrovně jazyků.

Namapování Cambridge English  - CEFR plakát Zdroj: Cambridge ESOl English, http://www.cambridgeesol.org/about/standards/cefr.html

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 22.08.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí