ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Cognos Disclosure Management

Cognos Disclosure Management Cognos Disclosure Management slouží na tvorbu finančních sestav a automatizaci procesů.

Produkt IBM Cognos Disclosure Management je zabezpečené řešení pro spolupráci, tvorbu sestav a automatizaci procesů v celopodnikovém měřítku. Dovoluje uživatelům kombinovat podniková data s odvětvovými popisnými analýzami v rámci řízeného a auditovatelného prostředí. Automatizuje shromažďování veškerých dat v rámci jediného řešení pro dynamickou tvorbu sestav a analýzy. Do tvorby komplexních sestav se může zapojovat vícero účastníků z různých oddělení, kteří mohou pracovat nezávisle a současně je zajištěno náležité řízení a schvalování. Cognos Disclosure Management poskytuje funkce pro integrované použití značek potřebné u dokumentů vyžadovaných na základě různých předpisů a dokáže vytvářet rozšířené taxonomie s navigací podle pivotů pro účely snadné kontroly.

  • Správa podnikových statutárních výkazů — Kombinujte finanční data z nejrůznějších zdrojů s podrobnými popisnými analýzami pro účely vytváření interních i externích sestav.
  • Automatizace procesu finančního řízení — Nahraďte časově náročné ruční procesy za inteligentní návrh procesů a automatizaci.
  • Zabezpečení, kontrola a řízení — Spravujte dokumenty v zabezpečeném prostředí pro spolupráci, s přehledem o procesech generování sestav.
  • Podpora XBRL pro více jurisdikcí — Umožněte nadnárodním organizacím používat jediné řešení pro tvorbu sestav a použití značek.
  • Implementace v cloudu — Poskytněte veškeré funkce řešení lokálně provozovaného na vlastním IT, včetně schopnosti přímé integrace s datovými sadami na vlastní infrastruktuře.