ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Cognos Controller

IBM Cognos Controller dokáže zpracovat úplné, přesné a kontrolovatelné finanční konsolidace účetních uzávěrek více společností, které jsou vzájemně provázány.

IBM Cognos Controller je konsolidační finanční software, který podporuje úplnou uzávěrku, konsolidaci a proces reportingu.
Automatizuje a urychluje uzávěrkový proces s plnou podporou pro finanční konsolidaci určený pro uživatele z finanční oblasti.

Cognos Controller umožňuje dodávat kompletní finanční výsledky, vytvářet finanční a řídicí zprávy, a poskytnout finančnímu řediteli (CFO) výhled na vývoj podnikových klíčových finančních ukazatelů a metrik.

  • Finance vlastní konsolidační proces, definují a udržují všechna pravidla finanční konsolidace a procesů z kanceláře financí - nepotřebují pomoc IT.
  • Jedná se o řešení s plně uzavřeným finannčním řízením .
  • Škálovatelně slouží středním a větším organizacím jednoduše zvládá požadavky na konsolidační a reportovací proces.
  • Integrace jak s IBM a tak i non-IBM systémy pracujícími s finančními údaji v různých formátech.
  • Lokální a globální finanční konsolidace - Pokrývá kompletní řadu požadavků na konsolidaci a výkaznictví včetně mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a amerických obecně uznávaných účetních zásad (GAAP).
  • Nasazení variantou cloud-based zprostředkovává konsolidační funkcionalitu rychleji než on-premise řešení.