ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Cognos TM1

Cognos TM1

IBM Cognos TM1 je software pro plánování, vedení rozpočtů, analýzy a scorecarding.

IBM Cognos TM1 je softwarová platforma pro plánování podniku, která je schopna zajistit transformaci kompletního cyklu plánování od určování cílů a rozpočtů až po tvorbu sestav, vytváření záznamů s vyhodnocením, analýzy a prognózy. Produkt Cognos TM1 je k dispozici jako interně provozované nebo cloudové řešení, je vybaven rozsáhlými funkcemi umožňujícími účinné používání mobilních zařízení a umožňuje týmovou spolupráci při plánování, řízení rozpočtů a vytváření prognóz. Můžete analyzovat data a vytvářet modely – včetně modelů výnosnosti – odrážející průběžně se vyvíjející obchodní prostředí. Integrované panely s vyhodnocením a schopnosti pro strategické řízení pomáhají s monitorováním metrik výkonu a vzájemnou optimalizací prostředků a iniciativ s cíli podniku i marketingovými akcemi.

  • Výkonné plánování a analýza – Umožňuje vytvářet a analyzovat propracované plány, rozpočty a prognózy, a to i nad rozsáhlými datovými sadami.
  • Integrované panely s vyhodnocením a strategické řízení – Umožňuje modelovat metriky k měření průběhu realizace cílů a dynamicky tyto metriky propojit s akcemi a prognózami.
  • Flexibilní modelování – Umožňuje vyvíjet a implementovat i ty nejsložitější modely plánování a analýz v prostředí doporučeného modelování.
  • Zapojení více uživatelů – Umožňuje zapojit uživatele ve všech částech organizace do plánování a spolupráce se vzdálenými a jinde působícími uživateli prostřednictvím širokého spektra mobilních zařízení včetně tabletu Apple iPad.
  • Možnost cloudové implementace – Umožňuje zajistit si veškeré funkce řešení provozovaného lokálně na vlastním IT (on-premise) ve volitelné cloudové implementaci.