ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Co - když analýza (What-if Analysis)
Co když analýza (What-if Analysis) je jednoduchá analytická technika používaná při rozhodování a řízení rizik. Její princip je postaven na hledání možných dopadů vybraných situací.

Co když analýza (What-if Analysis,zkratka WFA nebo W-I ) je jednoduchá analytická technika používaná při rozhodování a řízení rizik. Její princip je postaven na hledání možných dopadů vybraných situací. V podstatě se jedná o strukturovaný brainstorming, kde se v rámci spontánní diskuse hledají:

  • Dopady konání či procesů.
  • Opatření proti těmto dopadům

What if analýzy se zpravidla účastní skupina zkušených lidí, která klade otázky nebo vyslovuje možné dopady pomocí otázek “co se stane, když…”. Co-když analýza není tak vnitřně strukturovaná jako některé jiné analytické techniky, jako například HAZOP (Hazard and Operability Study) nebo FMEA. Co-když analýza je na druhou stranu velmi flexibilní a může se přizpůsobit konkrétnímu účelu. Jejím cílem je je identifikace problémů nebo nebezpečných stavů v procesu.

Postup Co když analýzy:

  • Definování oblasti zájmu
  • Definování cílových zájmů problémů (např. finanční rizika, environmentální problémy, bezpečnost při práci, atd. )
  • Generování otázek (když)
  • Generování odpovědí (co se stane)
  • Generování opatření na situace (rozhodnutí, opatření atd. )

K čemu se využívá What-if analýza v praxi?

Jedná se o systematickou, ale ne přísně strukturovanou analytickou techniku, která pomocí týmu expertů (zkušených lidí) generuje a hledá potenciální problémy, rizika a opatření k jejich nápravě. Její využití je zcela univerzální a jejím výstupem je popis potenciálních problémů či rizik včetně doporučení, jak jim předcházet (prevence).

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 03.08.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí