ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je CMMS - Systémy pro plánování a řízení údržby a servisu
Systém pro plánování a řízení údržby a servisu (CMMS - Computerized Maintenance Management System) je software, který pomáhá udržovat a řídit informace o údržbě zařízení a jiného majetku ve firmě.

Systém pro plánování a řízení údržby a servisu (anglická zkratka CMMS - Computerized Maintenance Management System) je software, který pomáhá udržovat a řídit informace o údržbě zařízení a jiného majetku ve firmě. Jejich základním účelem je podpořit efektivní údržbu a to tím, že pomáhají plánovat nebo predikovat aktivity údržby. Jejich základem jsou informace o předmětu údržby, tedy například o zařízeních, budovách, strojích a dalších aktivech, na které chce firma uplatňovat principy údržby. Systémy tedy pomáhají lépe využívat stroje zařízení a mít nejen přehled o různých aktivech a optimalizovat servisní činnosti, ale některé CMMS systémy také pomáhají generovat plány údržby a řídit a koordinovat práce lidí v údržbě. Mohou také pomáhat při řízení vztahů s dodavateli.

Řada CMMS systémů je specializovaná na jeden konkrétní obor, například automobilový průmysl, zdravotnictví.

CMMS software může mít podobu klasické aplikace na počítači nebo mohou být cloudové (web-based).

Pro firmu je CMMS systém zdrojem informací o stavu zařízení, o prostojích a o jejich provozních nákladech, respektive o nákladech na údržbu a opravy. Nekteré systémy mohou také pomáhat analyzovat příčiny prostojů a zvýšených nákladů na údržbu.

Jaké jsou typické vlastnosti a funkce CMMS systémů?

Bez ohledu na obor a odvětví, pro které je CMMS software určený, by měl obsahovat minimálně evidenci vybavení, možnosti definovat a hlídat termíny údržby a oprav.

 • Evidence vybavení
 • Evidence zařízení - včetně dodavatelů, termínů oprav, záruk, komponentů atd
 • Sledování historie aktivit údržby
 • Evidence movitého majetku
 • Plánování a rozvrhování - generování plánu oprav nebo prohlídek (plánovací kalendář)
 • Evidence a řízení pracovních zakázek (Work orders)
 • Plánování napříč různými továrnami
 • Mobilní údržba
 • Pracovní postupy a požadavky na zdroje
 • Řešení reklamací u dodavatelů
 • Upozornění a notifikace - upozorňování na blížící se termíny údržby či zadané úkoly
 • Náhradní díly - optimalizace zásob
 • Reportování stavu (Status Report)
 • Analýzy údržby a reporting
 • Integrace s ERP systémy
 • Preventivní údržba
 • údržba informací o shodě výrobků
 • Evidence aktiv firmy
 • Znalostní báze problémů
 • Plány údržby
 • Plány oprav
 • Řízení dodavatelů
 • Měření nákladovosti údržby a oprav zařízení
 • Rozpočet
 • Analýzy příčin poruch a prostojů

Pro koho jsou CMMS systémy určené?

Typicky takové systémy používají firmy, které mají velké množství strojů a zařízení, nebo budov a jiné infrastruktury, které potřebují udržovat v chodu, protože jejich odstávky nebo prostoje mohou ohrozit dodávku služeb nebo produktů pro jejich klienty. Například to jsou

 • IT firmy
 • výrobní firmy
 • IT firmy
 • Poskytovatelé dopravní infrastruktury
 • Stavební firmy

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 19.08.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí