ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Cizí kapitál, cizí zdroje, závazky (Liabilities, Liability)
Cizí zdroje (liabilities, liability) - jsou dluh podniku, který podnik musí v určené době splatit. Cizí kapitál představuje závazky organizace vůči jiným subjektům.

Cizí kapitál (anglicky Liabilitiesliability), někdy též cizí zdroje nebo závazky je dluh podniku či organizace, který musí v určené době splatit. Podle této doby jej rozdělujeme na krátkodobý (poskytovaný na dobu do jednoho roku) a dlouhodobý (poskytovaný na dobu delší než jeden rok). Cizí kapitál představuje závazky organizace vůči jiným subjektům.

Cizí kapitál se tedy dělí na :

K čemu je cizí kapitál a jak ho využít v praxi?

Cizí zdroje využívají organizace k překlenutí doby, po kterou si nevystačí s vlastním kapitálem. Cizí zdroje mohou být dokonce levnější než vlastní kapitál, protože úroky mohou snížit základ zaplacené daně. Použití cizího kapitálu působí jako finanční páka kterou se zvedá výnosnost vlastního kapitálu. V rámci finanční struktury podniku je nutné posuzovat a analyzovat zejména relaci mezi vlastním a cizím kapitálem. Základní míra využití cizích zdrojů je zachycena v rozvaze, k detailnější analýze slouží ukazatele zadluženosti.
Pokud chce organizace využít cizí kapitál, hledá jej především na finančním nebo kapitálovém trhu, případně se obrátí na trh soukromého kapitálu (Private Equity).

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 04.11.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí