ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Čistý zisk - EAT (Earnings after Taxes)
EAT (Earnings after Taxes) – čistý zisk - Jedná se o výsledek hospodaření za účetní období, je již po zdanění a určen k rozdělení mezi vlastníky a podnik.

Čistý zisk (anglicky Earnings after Taxes), používá se zkratka EAT je ukazatel výsledku hospodaření za účetní období, je již po zdanění a určen k rozdělení mezi vlastníky a podnik. Jiným označením je NI (Net Income), což je celkový výsledek hospodaření snížený o zaplacenou daň.

Výpočet: EAT = výsledek hospodaření za účetní období

K čemu je čistý zisk EAT v praxi?

Hodnotí jej třeba investoři, banky nebo dodavatelé jako první rychlý náhled na finanční kondici firmy, protože hospodářský výsledek spolu s výší tržeb a podílem vlastního kapitálu vytvoří první dojem jak na tom firma je. Naopak není vhodný pro hodnocení provozní činnosti, protože není očištěný od nepeněžních odpisů (‘např. odpisů) a mimořádných účetních operací (např. prodej majetku).

Pro výpočet čistého zisku se využívá účetní zisk. Jde tedy o účetní číslo, které je zaneseno ve finančních a daňových výkazech. Lze říci, že propojuje výsledovku s rozvahou. Čistý zisk se tedy typicky a v souladu s platnou legislativou rozděluje mezi rezervní fond, další fondy, mezi zaměstnance nebo společníky firmy (jako dividenda). Může také zůstat jako nerozdělený. Způsob a forma rozdělování čistého zisku je rozdílné v různých státech a různých typech společností.

Čistý zisk se také jako ukazatel ho využívá při finanční analýze při analýze poměrových ukazatelů, je například součástí výpočtu EBIT, EBITDA, EBT 

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 15.11.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená