ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Čistý pracovní kapitál (Net Working Capital)
Čistý pracovní kapitál označuje oběžná aktiva po odečtení krátkodobých závazků.

Čistý pracovní kapitál (anglicky Net Working Capital), obvykle se používá zkratka ČPK nebo NWC, označuje oběžná aktiva po odečtení krátkodobých závazků.

Výpočet čistého pracovního kapitálu: 

Čistý pracovní kapitál = Oběžný majetek (oběžná aktiva) - Krátkodobé cizí zdroje

lze ho také vypočítat takto:

Čistý pracovní kapitál = WC - Krátkodobé závazky = (Zásoby (Inventory) + pohledávky + Finanční majetek) - Krátkodobé závazky

cisty-pracovni-kapital

K čemu je dobrý a jaký má být čistý pracovní kapitál?

Pracovní kapitál je stručně řečeno takový kapitál, který každá firma potřebuje ke svému fungování. Neustále obíhá a tedy pracuje. Ukazatel čistého pracovního kapitálu nám říká, kolik provozních prostředků nám zůstane k dispozici, když uhradíme všechny své krátkodobé závazky. Čistý pracovní kapitál by měl být ideálně nízké kladné číslo. Nulový nebo hodně nízký pracovní kapitál znamená, že firma nemá čím platit za odebrané zboží či služby a na druhou stranu ani od svých zákazníků nedostává žádné peníze na účet, protože přijaté peníze se projeví nárůstem ukazatele do kladných hodnot. Firma tedy v takovém případě nemá dostatečný kapitál na své fungování.

Na druhou stranu čím vyšší kladné číslo je, tím více je provoz firmy financován z dlouhodobých cizích zdrojů nebo z vlastních zdrojů.

Je třeba tedy držet úroveň čistého pracovního kapitálu na takové míře, která zajistí hladné fungování firmy a zároveň neznamená nadbytečně velké náklady na finacování z dlouhodobých nebo vlastních zdrojů. Optimální hodnota čistého pracovního kapitálu.

Ukazatel se využívá při řízení pracovního kapitálu Finanční manažer, který řídí jednotlivé složky pracovního kapitálu, definuje jeho optimální výši vzhledem k objemu a charakteru prodeje, sleduje dobytnost pohledávek, oceňuje jeho jednotlivé složky. Finanční manažer ze své pozice nemůže jednotlivé položky pracovního kapitálu ovlivnit, jeho rolí je podněcovat ostatní v hledání lepších řešení.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 18.04.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí