ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Čistá současná hodnota (NPV - Net Present Value)
Metoda Čistá současná hodnota (Net Present Value), obvykle se používá zkratka NPV nebo ČSH, je jedním z nejvhodnějších a nejpoužívanějších finančních kritérií.

Metoda Čistá současná hodnota (anglicky Net Present Value), obvykle se používá zkratka NPV nebo ČSH, je jedním z nejvhodnějších a nejpoužívanějších finančních ukazatelů. Je v něm zahrnuta celá doba životnosti projektu, i možnost investování do jiného stejně rizikového projektu. Bere v úvahu časovou hodnotu peněz, závisí pouze na předvídaných hotovostních tocích a alternativních nákladech kapitálu.

Výpočet : 

vypocet-NPV

kde:      

NPV… čistá současná hodnota,

CFtpeněžní toky v jednotlivých letech,

n…doba životnosti projektu,

r…diskontní úroková míra.

Výhodou této metody je, že jí lze popsat libovolné peněžní toky, a také fakt, že výsledkem je absolutní hodnota přínosu investice v dnešních cenách (lze ji sčítat). Výsledná hodnota udává, kolik peněz realizace investice podniku přinese. Pokud vyjde NPV kladné, je projekt přípustný. Oproti tomu pokud vyjde hodnota záporná, projekt je nepřijatelný. V případě srovnání více investičních alternativ, je preferována vyšší NPV.

K čemu je se výpočet čisté současné hodnoty používá v praxi?  

podniku ji využívá např. CFO (Chief Financial Officerfinanční ředitel) při hodnocení efektivnosti investice nebo nějakého projektu.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 28.08.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí