ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Kdo je a co dělá CIO (Chief Information Officer)
CIO (Chief Information Officer), používá se zkratka CIO, používá se alternativně místo pojmu ředitel IT (syn ICT ředitel). CIO patří mezi nejvýše postavené manažery v organizaci, je to člověk odpovědný za oblast informatiky. Úkolem CIO je odpovídat za řízení provozu i rozvoje informatiky v organizaci.

CIO (Chief Information Officer), používá se zkratka CIO, používá se alternativně místo pojmu ředitel IT (synonymum ICT ředitel). Označení CIO se používá zejména v americké angličtině (v USA); v britské angličtině (zejména ve Spojeném království a zemích Commonwealth) se používá pro označení stejné pozice výraz IT director. V ostatních státech se používají oba výrazy.

CIO patří mezi nejvýše postavené manažery v organizaci, je to člověk odpovědný za oblast informatiky. Úkolem CIO je odpovídat za řízení provozu i rozvoje informatiky v organizaci, slaďování cílů organizace a jejich podpory informacemi a informačními a komunikačními technologiemi. Jeho odpovědností je plánování rozvoje informačních a komunikačních technologií, sledování a vyvažování potřeb organizace a ICT trendů, provádění nákladových analýz ICT, řízení bezpečnosti a rizik v oblasti informatiky a celkové vyvažování informačního managementu organizace.

Podobně jako u ostatních manažerů, je manažerským úkolem CIO plánovat, vést, organizovat, rozhodovat a kontrolovat lidi, procesy a informace v oblasti informatiky. CIO může delegovat část svých pravomocí a odpovědností na další vrcholové manažery či manažery nižších úrovní.

Spolu s CIO tvoří vrcholový management zpravidla:

Pro CIO platí, že stejně jako jakýkoliv jiný manažer musí splňovat odpovídající úroveň manažerských dovedností a může vystupovat ve více manažerských rolích.

Pro popis rozsahu odpovědností a kompetencí CIO se používá též model CIO Wheel, který byl popsán v rámci zákona Clinger-Cohen Act v roce 1996, a který popisuje kompetence CIO v deseti oblastech:

  • Policy - politika, pravidla
  • Strategic planning  - strategické plánování
  • Performance & Result based - výkonnost a orientace na výsledky
  • Process Improvement - Zlepšování procesů
  • Capital Planning & Investment - Investiční plánování
  • Leadership management - Vedení lidí
  • Technology Assessment - Hodnocení technologií (ICT)
  • Security - Bezpečnost
  • Architectures - Architektura
  • Acquisition - Nákup a získávání zdrojů

CIO Wheel Zdroj: Clinger-Cohen Act

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 27.01.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená