ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Cílový trh (Target Market)
Cílový trh je ta část trhu, na kterou chce firma umístit své výrobky nebo služby.

Cílový trh (anglicky Target Market) je ta část trhu, na kterou chce firma umístit své výrobky nebo služby. Cílový trh představují všichni zákazníci, kteří zapadají do kritérií, které chceme naší nabídkou (produktem nebo službou) oslovit - viz segmentace zákazníků.

Proč je dobré znát svůj cílový trh?

Jedním produktem nelze uspokojit celý trh,. Žádná firma tedy nemůže cílit na celý trh (na všechny lidi nebo všechny firmy). Vždy je nutné zaměřit se na tu správnou (část (segment) zákazníků), které je naše nabídka určena. Cílový trh je tedy vymezen nějakou charakteristikou zákazníků.

V případě zákazníků lidí může být cílový trh (segment) vymezen například pomocí:

  • Geografie - území či regionu, na který cílíme
  • Demografie - např. pomocí věku nebo pohlaví
  • Nákupní preference - např. zájemu o zdravou výživu

V případě, že zákazníky jsou firmy, pak je cílový trh vymezený například:

  • Geografií - území či regionem, na který cílíme
  • Velikostí firmy - např. malé firmy, střední firmy, velké firmy, nebo korporace
  • Odvětvím firmy - např. výrobní firmy, firmy z oblasti IT, firmy z oblasti pohostinství, apod.

Vaši současní zákazníci pocházejí z cílového trhu a vaši budoucí zákazníci se na cílovém trhu nacházejí. Nacházejí se tam tedy všichni, které zajímá vaše nabídka, a proto je znalost cílového trhu důležitá pro zaměření všech marketingových i obchodních aktivit. Pokud je budete zaměřovat mimo cílový trh, pravděpodobně budete zbytečně plýtvat prostředky na marketing a propagaci, protože oslovená cílová skupina vaši nabídku nepřijme. Míření na špatně vymezený cílový trh tedy nepřináší vyšší tržní podíl, ale spíše zbytečnou práci.

Cílový trh by měl být popsán a definován nejpřesnějším možným způsobem. Jen tak budete schopni oslovovat potenciální zákazníky efektivně.

Jak zjistit jaký je cílový trh?

Definice cílového trhu je výsledkem analýzy trhu, segmentace, profilování a zejména targetingu. Postup je zhruba následující:

  • Definice nabídky - popis produktu nebo služby, který chceme nabízet
  • Výzkum trhu – zhodnocení situace na trhu, trendů a velikosti trhu (počtu zákazníků)
  • Segmentace trhu a zákazníků - vyprofilování segmentů, tedy upřesnění velikosti a přesného profilu jednotlivých cílových skupin (segmentů zákazníků)
  • Targeting - výběr cílového segmentu, tedy výběr konkrétních cílových skupin (segmentů zákazníků), na které se svoji nabídkou (produktů nebo služeb) zaměří v propagační i následné prodejní fázi

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 08.11.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená