ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Cíl (Objective)
Cíle (Objectives) popisují žádoucí cílové stavy, které chce organizace, organizační útvar, skupina/tým či jednotlivec dosáhnout v určité oblasti. Cíle jsou používány v plánování, a zejména ve strategickém řízením.

Cíl (anglicky Objective) je popis žádoucího cílového stavu, kterého chce jednotlivec, tým, organizační útvar či celá organizace dosáhnout v určité oblasti svého podnikání či jiných aktivit. Cíle jsou obecně základem řízení - jsou používány v plánování, zejména ve strategickém řízením, ale také v řízení provozu. Moderně a systematicky pojaté cíle nastavené v organizacích vycházejí z principů vzájemné vyváženost (viz např. Balanced Scorecard).

K čemu jsou cíle v managementu organizace?

Cíle jsou podobně jako vize součástí motivačních faktorů v organizaci. Lze říci, že každá organizace musí mít stanoveny nějaké cíle, ať se jedná o dosažení obratu, zisku podílu na trhu, úrovně kvality služeb či úplně jiné cíle. Cíle v organizaci konkretizují vizi, pomáhají manažerům řídit a motivovat pracovníky. Stejně jako vize i společné cíle pomáhají “táhnout za jeden provaz směrem k jejímu naplnění”.

Rozlišují se v praxi různé druhy cílů? Mají cíle nějakou strukturu?

Cíle v organizaci navazují na její poslání, formulovanou vizi. Správně definované cíle splňují podmínky a principy SMART (jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově dosažitelné). Dosahování měřitelných cílů je měřeno a verifikováno pomocí indikátorů či metrik.

Hlavně ve větších firmách může být stanoveno více cílů než je uřiditelné, když například každé oddělení nebo divize firmy má své cíle. Z toho důvodu se zavádí určitá hierarchie cílů, na jejímž vrcholu stojí strategické cíle a ty jsou pak dále rozděleny na další, specifické cíle. Ty mohou být také dále vrstveny. Mělo by ovšem platit pravidlo, že nižší cíle vždy musí naplňovat cíle vyšší (strategické). Například výroba bude mít cíle snížení zmetkovitosti, cílem skladů bude snížení skladových zásob, cílem logistiky bude zlepšení rozvozu materiálu nebo výrobků. Všechny tyto cíle budou naplňovat strategický cíl, kterým je snížení nákladů o 2%.

Hiearchie strategických cílů

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 27.01.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí