ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Chování (Behavior)
Chování (Behavior - britská angličtina Behaviour) patří mezi základní psychologické kategorie. Zahrnuje jakoukoli zvnějšku pozorovatelnou lidskou tělesnou aktivitu.

Chování (Behavior - britská angličtina Behaviour) patří mezi základní psychologické kategorie. Zahrnuje jakoukoli zvnějšku pozorovatelnou lidskou tělesnou aktivitu.

Existují dvě mezní teorie vysvětlující chování:

  • Dispozicionismus tvrdí, že chování je výsledkem dispozic (předpokladů,vloha, osobnostních rysů)
  • Situacionismus tvrdí, že chování je výsledkem aktuální (sociální) situace

Většina psychologů se dnes shoduje, že chování je výsledkem obou fenoménů (dispozic i situace) a jejich vzájemné interakce.

Podle vztahu k vůli se rozlišuje:

  • Volní, resp. úmylsné chování - tj. jednání
  • Mimovolní, resp. bezděčné chování - nezávislé na vůli (patří sem například mikrovýrazy)

Edward Chace Tolman rozlišuje:

  • Molární chování - jednoduché vnější tělesné projevy
  • Molekulární chování - účelné behaviorální jednotky

Podle vztahu k řeči se rozlišuje:

  • Verbální chování - základem je mluvený projev
  • Neverbální chování - jde o chování bez mluvené složky

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 15.11.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí