ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Kdo je Charles Louis Montesquieu
Charles Louis Montesquieu je autorem koncepce dělby moci ve státě, která je platná dodnes.

Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu

Charles Louis Montesquieu se narodil 18. ledna 1689 v La Brède ve Franci a zemřel 10. února 1755 v Paříži.

Vystudoval Katolickou kolej v Juilly a v roce 1715 se oženil se Jeanne de Lartigue, bohatou protestantkou. V roce 1716 zdědil po svém strýci velké jmění včetně titulu barona z Montesquieu. Obojí ho finančně zabezpečilo natolik, že se mohl věnovat jen svým zájmům. V roce 1726 byl zvolen členem francouzské Akademie.

Při návštěvě Velké Británie ho velmi ovlivnila atmosféra demokracie a náboženské tolerance. Mezi jeho zájmy patřila mimo jiné i politická filozofie a úvahy o státu. Inspirován Johnem Lockem a svou britskou zkušeností kritizoval tehdejší absolutismus a dospěl k následující koncepci dělby moci ve státě – ve státě by měly existovat tři vzájemně nezávislé druhy veřejné moci, které by se vzájemně vyvažovaly:

  • Moc zákonodárná
  • Moc výkonná
  • Moc soudní

Uvedené členění moci a vzájemná nezávislost jednotlivých složek zůstávají součástí moderní politické filozofie i praktického uspořádání moderních demokratických právních států dodnes a dávají tak základní rámec uspořádání moderního veřejného sektoru.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 31.01.2012

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená