ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je CFROI - CF výnosnost investice (Cash Flow Return on Investment)
CF výnosnost investice (Cash Flow Return on Investment), obvykle se používá zkratka CFROI, je pojem, který označuje provozní výkonnnost podniku, které by podnik dosáhl v případě, že by bez dodatečných investic po dobu životnosti provozních aktiv generoval provozní cash flow ve stejném objemu, kterého dosahoval ve sledovaném období.

CF výnosnost investice (Cash Flow Return on Investment), obvykle se používá zkratka CFROI, je pojem, který označuje provozní výkonnost podniku, které by podnik dosáhl v případě, že by bez dodatečných investic po dobu životnosti provozních aktiv generoval provozní cash flow ve stejném objemu, kterého dosahoval ve sledovaném období. Tato výkonnost podniku se poté srovnává s  průměrnými náklady kapitálu (WACC), tj. s výkonností, kterou požadují investoři.

CFROI patří mezi komplexní měřítka výkonnosti podniku, jeho výpočet vychází z konceptu vnitřního výnosového procenta (IRR).

Výpočet: 

CFROI-vypocet

kde:

  • HPCF je hrubý provozní cash flow (tj. NOPAT + opotřebení a amortizace + ostatní nepeněžní položky (náklady a výnosy nevyvolávající tok peněz))
  • HNA je hodnota neodepisovaných aktiv (oběžná aktiva - krátkodobé závazky (ČPK) + pozemky + ostatní neodepisovatelná aktiva) v posledním roce životnosti
  • SHI jsou současné hrubé investice (celková aktiva - krátkodobé závazky + akumulované nepeněžní náklady + vliv inflace)
  • CFROI je CF výnosnost investice
  • n je životnost aktiva

Pro vyhodnocení ukazatele je nutné nejprve vypočítat tzv. čisté CFROI, které vznikne odečtením WACC od CFROI.

Výpočet:

Net CFROI = CFROI - WACC,

kde:

  • Net CFROI je čisté CFROI
  • CFROI je CF výnosnost investice
  • WACC jsou průměrné náklady kapitálu

Pokud je hodnota čistého CFROI kladná (tj. CFROI > WACC), pak došlo ke zvýšení hodnoty pro akcionáře. Pokud je naopak hodnota čistého CFROI záporná (tj. CFROI < WACC).

Schéma konstrukce ukazatele CFROI:

CFROI

K čemu je CFROI v praxi? 

podniku ho využívá např. CFO (finanční ředitel) ve finanční analýze při analýze poměrových ukazatelů. Tento ukazatel se velmi liší u podniků v různých odvětvích a je nutné posuzovat ho v kontextu s obratem firmy.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 03.11.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí