ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Cenová elasticita poptávky (EDP - Price Elasticity of Demand)
Cenová elasticita poptávky (Elasticita poptávky, Price elasticity of demand) je ekonomický pojem, který vyjadřuje citlivost poptávaného množství určitého statku na jeho cenu.

Cenová elasticita poptávky (Elasticita poptávky, Price elasticity of demand, EDP, PED or Ed) je ekonomický pojem, který vyjadřuje citlivost poptávaného množství určitého statku na jeho cenu.

Vyjadřuje se pomocí koeficientu cenové elasticity poptávky, který vyjadřuje o kolik procent se zvýší/sníží poptávané množství, když se cena zvýší/sníží o jedno procento:

EDP = ((Q2-Q1):((Q2+Q1):2) ):((P2-P1):((P2+P1):2))

Podle velikost koeficientu se rozlišuje:

  • Dokonale neelastická poptávka - poptávané množství se se změnou ceny nemění, EDP=0
  • Neelastická poptávka - změna ceny vyvolá menší procentní změnu poptávaného množství, EDP<1
  • Jednotkově elastická poptávka - změna ceny vyvolá stejnou procentní změnu poptávaného množství, EDP=1
  • Elastická poptávka - změna ceny vyvolá větší procentní změnu poptávaného množství, EDP>1
  • Dokonale elastická poptávka - při určité ceně se prodá libovolné množství, EDP=∞

Využití koeficientu cenové elasticity poptávky v praxi: Znalost elasticity u nabízených výrobků nebo služeb je důležitá při cenotvorbě (stanovení a změnách ceny), má vliv na propagaci a reklamní kampaně. Koeficient cenové elasticity poptávky (EDP) se používá buď pro výpočet předpokládaných dopadů změny ceny na poptávané množství nebo ještě častěji pro zpětný výpočet hodnoty elasticity u konkrétního produktu - tedy abychom věděli, jak zákazníci u daného produktu reagovali na změnu ceny. V praxi je to třeba očistit od dalších externích vlivů, jako je zejména situace na trhu (nachází-li se trh obecně ve vzestupu, tedy silné poptávce, bude to mít vliv na elasticitu jiný než když se trh nachází v recesi.

Koeficient udává, o kolik procent se zvýší resp. sníží poptávané množství, když se cena sníží či zvýší o jedno procento.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 22.06.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí